เปิดแล้ว! สวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านหลักสี่ ที่ไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอส ในนาม ‘ประชาคมย่านหลักสี่สีเขียว’ จัดกิจกรรม ‘Open House Open สวน 15 นาที Thai PBS’ เปิดพื้นที่สวนสาธารณะ ภายในสำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอส รองรับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ออกกำลังกาย นันทนาการ พร้อมชวนประชาชนทดลองใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็นพัฒนาต่อยอด

วันที่ 15 ธ.ค. 66 ไทยพีบีเอส โครงการ we!park สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในนาม ‘ประชาคมย่านหลักสี่สีเขียว’ จัดกิจกรรม “open house open สวน 15 นาที ไทยพีบีเอส” ณ สนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต หวังเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองเพื่อบริการสาธารณะ

ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นโยบายสวน 15 นาที เกิดขึ้นเพื่อสร้างสวนขนาดเล็กให้กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง โดยสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ที่มีพื้นที่ว่างสามารถจัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะขนาดเล็ก ที่เข้าถึงได้ง่ายใน 15 นาที ได้ เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้สอยออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของชุมชนในย่านนี้ ทั้งนี้ขอขอบคุณไทยพีบีเอสที่ได้จัดทำสวน 15 นาที และให้ประชาชนสามารถใช้ประโยนช์ได้ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครได้มากขึ้น ซึ่ง กทม. เราก็มีเป้าหมายที่จะทำสวน 15 นาทีในทุกสำนักงานเขต เขตละ 3 แห่ง ตอนนี้ได้พื้นที่เป้าหมายประมาน 220 แห่ง ดำเนินการเสร็จแล้ว 50 แห่ง และภายในปี 2567 ก็จะดำเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 150 แห่ง

“สวน 15 นาที เป็นแนวคิดที่กระจายพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กไปทั่วชุมชน ให้เกิดเป็นโครงข่ายพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องใหญ่เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคเอกชน นำพื้นที่ส่วนบุคคล มาเปิดให้ภายนอกได้ใช้ กทม. ยินดี เชิญชวนให้ภาคเอกชนหากมีที่ดิน หรือใครมีที่ว่าง มาจัดสรรให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้ ซึ่งหากทำเป็นพื้นที่สีเขียว จะได้รับผล เช่น ลดหย่อนภาษี และขณะนี้ กทม กำลังเร่งพยายามสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สีเขียว โดยพิจารณาที่ปริมารการใช้งาน ถ้าคนใช้มาก ก็จะอำนวยความสะดวกให้”

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครหวังจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรให้เท่าระดับที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศคือมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ตารางเมตรต่อคน โดยย้ำว่า องค์ประกอบสวน 15 นาทีที่ดี คือพื้นที่เข้าถึงได้ง่ายใน 15 นาที ปลอดภัยและสะดวก มีการปรับปรุง ดูแล ตัดแต่งเสมอ เพื่อสุขภาพต้นไม้ ใช้พืชหลากหลาย ดึงดูดสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่มีจุดอับสายตา ปลูกด้วยไม้พุ่มเตี้ย และพื้นที่ควรส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีที่ให้ออกกำลังกาย

ด้าน อมรินทร์ จารุตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สวนไทยพีบีเอสเป็นส่วนหนึ่งของหลักสี่ย่านสีเขียว ซึ่งเราได้มีการหารือกันมาก่อนหน้านี้เพื่อหาแนวทางในการเชื่อมย่านด้วยสวน 15 นาที ซึ่งสวนของไทยพีบีเอสจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะเชื่อมไปยัง ปตท. สโมสรตำรวจ และสวน park lane vipa 62 ของเขตหลักสี่ เป็นความตั้งใจของสำนักงานเขตที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในเขตของเรา เพื่อให้เป็นย่านสีเขียวอย่างแท้จริง

ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรฝึกอบรมและการวิจัยโครงการ we!park เล่าว่า ก่อนหน้าที่ช่วงเริ่มทำโครงการหลักสี่ย่านสีเขียว เราได้มีการสำรวจพื้นที่เป็นลำดับแรกเพื่อหาโอกาสว่าถ้าจะทำให้เป็นย่านสีเขียวจะทำอย่างไรดี องค์กรไหนจะมาร่วมได้บ้าง ตอนที่ได้โจทย์มารู้สึกดีใจแทนคนในย่าน ที่มีหน่วยงานที่พร้อมจะเปิดพื้นที่เพื่อเพิ่มสวน 15 นาที ให้กับเมือง ทั้งไทยพีบีเอส สำนักงานเขตหลักสี่ รวมถึงหน่วยงานเอกชนแห่งอื่นๆ ที่มาร่วมเปิดด้วยกัน และมาทำให้เขตหลักสี่ของเราเป็นย่านสีเขียวได้จริง

“หลายหน่วยงานที่เข้าร่วมกับเรา ทั้งรามาการ์เด้นท์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ไอทีสแควร์ ปั้มปตท. และพื้นที่อื่นๆ ก็ร่วมขับเคลื่อนไปกับเราด้วย ในการเวิร์คช้อปเราตั้งโจทย์ว่าเราจะทำอย่างไรได้ว่า จะเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างไรให้เกิดเป็นโครงข่ายสีเขียว มีการทำผังพัฒนา แปลน ผังแม่บท และอยู่ในช่วงของการเสนอแผน เพื่อทำให้เป้าหมายของเราสร้างได้จริงๆ โดยในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดสวน 15 นาที ไทยพีบีเอส และอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาทดลองใช้ เพราะเรามีการจัดที่นั่งในหลายๆ แบบ จัดกลุ่มต้นไม้หลายแบบ อยากให้มานั่ง มาเสนอความคิดเห็นว่าชอบแบบไหน ที่จะตรงใจกับคนในย่านได้มากที่สุด”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active