เริ่มแล้ว! ‘เมืองทันสมัย’ ฝันคนกรุงฯ สู่ชีวิตยุคใหม่

เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ แลกเปลี่ยนข้อเสนอสู่ผู้ว่าฯ คนใหม่ โชว์เครื่องมือและข้อมูลทันสมัย หวังการบริหารกรุงเทพฯ ยกระดับชีวิตผู้คนด้วยเทคโนโลยี

วันนี้ (30 เม.ย. 2565) ที่สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ เปิดพื้นที่จัดเวที Bangkok Active ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Smart City หรือ เมืองทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของคนเมือง เชื่อมโยงคนทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเมืองไปพร้อมกัน

ภายในงาน มีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรเอกชน เข้ามานำเสนอเครื่องมือที่จะสร้างเมืองทันสมัยในอนาคต เช่น Hack Nakhon (แฮกนคร) เครื่องมือรายงานปัญหาภายในเมืองแบบเรียลไทม์ ภายใต้แนวคิด ‘Gamification’ มาใช้พูดอย่างง่าย ๆ ทำให้มีความเป็นเกมและมีภารกิจ เพื่อให้ทุกคนสนุกกับการแก้ปัญหาในเมืองได้ แฮกนคร คือ โปรเจกต์ใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ในเมืองนี้ ประกอบไปด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า, มูลนิธิฟรีดริชเนามัน (FNF Thailand), Boonmee Lab และ STRN

เช่นเดียวกับเครือข่ายด้านข้อมูลภาคประชาชน อย่าง Punch Up และ WeVIs ที่มีความตั้งใจอยากสร้าง Smart City ที่ไม่ได้เริ่มต้นที่เทคโนโลยีหรือข้อมูล แต่เริ่มที่ผู้คน โดยที่มีข้อมูล และเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยยกระดับเมืองและการใช้ชีวิตของประชาชน โดยในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งนี้ ได้มีการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์แชร์ข้อมูลปัญหาของกรุงเทพฯ ผ่าน BKK Follow-Up

โดยรูปแบบเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่เข้าถึง และเข้าใจง่าย ทำให้ประชาชนเข้าใจและเสนอความเห็นได้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับย่านที่ตัวเองอยู่ และอะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าว ได้ยกตัวอย่างข้อมูลปัญหา 5 ด้านที่กวนใจคน กทม. แบบเขตต่อเขต มาตลอด 10 ปี

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการปกครองท้องถิ่น ในฐานะที่กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่บริหารจัดการตนเอง ทั้ง เรื่องคน งาน และงบประมาณ โดยเป็นการทำความเข้าใจผ่าน ‘บอร์ดเกม’ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องดังกล่าว เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอนาคต

เวทีเมืองทันสมัยในวันนี้ Thai PBS เปิดพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ แล้วชวนคนทำงานด้านข้อมูล เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาเมืองทันสมัย มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ เรื่อง เทคโนโลยี ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ต้องเข้าถึงได้ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง, การคมนาคมขนส่ง ต้องออกแบบให้เหมาะกับคนทุกกลุ่ม เชื่อมโยงขนส่งสาธารณะให้สามารถใช้งานร่วมกันได้  และเรื่องที่มองข้ามไม่ได้แล้วในยุคนี้ คือ ‘Data Driven’ ประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงานราชการ และในมุมหนึ่งประชาชนต้องสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆได้อย่างง่ายดาย

ในขณะที่งานในวันนี้ จัดขึ้นที่ ‘สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์’ ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่รกร้างใจกลางเมือง ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด ‘เมืองทันสมัย’ ที่ต้องมีพื้นที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย เชื่อมโยงคน ธรรมชาติ และชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อโอกาสทางเศรษฐกินที่สูงขึ้น สามารถร่วมแลกเปลี่ยนความเป็นเมืองทันสมัยในมุมมองของทุกท่านได้ ผ่านเพจ The Active, Thai PBS และนักข่าวพลเมือง เริ่มถ่ายทอดสดจนถึงเวลา 19.00 น. โดยประมาณ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้