8 พรรคการเมือง ขานรับนโยบาย Hack Thailand 2575

เดินหน้า รัฐโปร่งใส ทันสมัย ไร้คอร์รัปชัน เปลี่ยนระบบราชการให้เป็นดิจิทัล ถกเดือดดึงสิทธิ์รักษาพยาบาลกองทุนประกันสังคมรวมบัตรทองลดเหลื่อมล้ำระบบสุขภาพ ด้าน นายกสมาคมไทยสตาร์ทอัพ ย้ำยุคดิจิทัลฟุตพริ้นท์ รับปากไว้แล้วไม่ทำ สังคมจะติดตามทวงถาม 

วันนี้ (22 เม.ย. 2566) วันสุดท้ายของกิจกรรม Hack Thailand 2575 ที่ไทยพีบีเอสและภาคีเครือข่ายหลายองค์กรจัดขึ้น ไฮไลท์อยู่ที่นักการเมืองและทีมแฮกซึ่งมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ส่วนราชการได้มาพบกันเพื่อร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ โดยหลายพรรคการเมืองได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำนโยบายที่ช่วยกันคิดขึ้นไปใช้จริง หลังเลือกตั้ง 

สำหรับนโยบาย ที่ได้รับเสียงตอบรับดีที่สุด จากพรรคการเมือง คือนโยบาย “หยุดผลาญงบประมาณ เปิดพรมเก็บกวาด” โดยอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูล และเปิดข้อมูลบิ๊กดาต้า เปลี่ยนระบบราชการให้เป็นดิจิทัลทั้งระบบจากทีม Hack Thailand กลุ่มหัวข้อ รัฐโปร่งใส ทันสมัย ไร้คอร์รัปชัน 

สำหรับการพิทชิงแต่ละทีมจะมีเวลา 5 นาทีในการนำเสนอนโยบาย และพรรคการเมืองจะแข่งขันกันยกป้ายเพื่อซื้อนโยบายดังกล่าว โดยทั้ง 12 โจทย์ 6 หมวดแบ่งเป็น ด้านสังคมการศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ รัฐ/ระบบราชการ 

ทีมแฮ็กแต่ละโจทย์ได้ร่วมกับคิดเป็นนโยบายสาธารณะที่ใช้ได้จริง มีแนวทางปฏบัติที่ชัดเจน และนำเสนอต่อตัวแทนพรรคการเมืองรวมทั้งหมด 8 พรรค และมีหลายนโยบายที่พรรคการเมืองให้คำมั่นสัญญาว่าหากได้รับเลือกตั้งเข้าไปร่วมรัฐบาลจะนำไปใช้จริงหรือนำไปต่อยอดเช่น นโยบาย Opportunity Space พื้นที่สร้างสรรค์โอกาสของทุกคน นำพื้นที่ของรัฐไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้โดย ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งซื้อนโยบายนี้กล่าวว่า สอดคล้องกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยี อย่างดาวเทียม THEOS มาดูพื้นที่สีเขียวที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และจำเป็นที่จะต้องนำพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของส่วนราชการมาให้ประชาชนเข้าถึงได้

ส่วน นโยบายแก้หนี้เบ็ดเสร็จ ด้วยแอปพลิเคชันหมอเงิน แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางซื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า สอดคล้องกับนโยบายยกเลิกเครดิตบูโรเพื่อให้ประชาชนสามารถออกจากวงจรเงินกู้นอกระบบเพราะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ และเห็นด้วยกับการแก้หนี้ด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพ  ส่วนลูกหนี้ที่เข้าโครงการอาจจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูสัดส่วนรายได้และกำหนดการชำระหนี้ให้ไม่มากเกินไป โดยยังคงมีเงินเหลือพอใช้ในแต่ละเดือนเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ

นอกจากนี้ อีกนโยบายที่มีการซักถามกันอย่างดุเดือด คือข้อเสนอ การดึงสิทธิ์การรักษาจากกองทุนประกันสังคมมาอยู่กับบัตรทอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ยกป้ายซื้อนโยบายดังกล่าวแต่ตั้งคำถามว่าจะรับมือกับงบประมาณการรักษาสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่หลังช่วง โควิด-19 ที่ผ่านมาอย่างไร ทั้งค่ายาและค่าเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  ขณะที่ ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุว่าในช่วง โควิด-19 ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นระหว่างคนสิทธิ์บัตรทองรับประกันสังคมซึ่งเห็นด้วยที่จะต้องมีการปรับแก้กฎหมายดังกล่าว

ขณะที่ ผศ.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมไทยสตาร์ทอัพ กล่าวว่า   ทุกนโยบายที่ทีมแฮกเสนอ เกิดจากความตั้งใจดี หวังเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น ขณะที่ยุคนี้เป็นยุคดิจทัลฟุตพริ้นต์ มีการอัดวิดีโอไว้หมด ถ้าพรรคการเมืองบอกว่ารับจะทำ และวันหนึ่งถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่ทำจะไปติดตาม 

ด้าน ผศ.ณพงศ์ นพเกตุ หัวหน้าโครงการวิจัย Bangkapi Smart District คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชื่อว่าพรรคการเมืองที่มาวันนี้จะมีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เป็นรัฐบาล คำถามคือจะปฏิบัติอย่างไร เมื่อรับนโยบายไปทำ เพราะกลไกรัฐก็คือข้าราชการ การเงินงบประมาณ หากพรรคตอบคำถามด้วยว่าจะปฏิบัติอย่างไร อาจจะทำให้การติดตามผลลัพธ์หลังเลือกตั้ง มีความเป็นธรรมมากขึ้น 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active