Hack Thailand 2575 สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการเมืองยุคใหม่

​พรรคการเมืองก้าวข้ามความเป็นคู่แข่ง ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการเมืองครั้งแรก ! คณะผู้จัดงานมั่นใจ ในการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่  วิธีการใหม่ ๆ ในการทำนโยบายสาธารณะ จากการร่วมระดมไอเดียของทุกฝ่าย

ไทยพีบีเอสร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ Thai startup สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และอีกหลายองค์กร จัดโครงการ Hack Thailand 2575 : 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง เปิดพื้นที่ให้ประชาชนในหลากหลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดและเสนอนโยบาย รวมถึงถ่ายทอดบรรยากาศการระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอโมเดลต้นแบบในการเปิดเวทีให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายของประเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้างการตระหนักรับรู้ การมีส่วนร่วมด้านนโยบายสําหรับประชาชน

หนึ่งในผู้ร่วมจัดงาน Hack Thailand 2575 เปิดเผยว่า งานครั้งนี้ถือเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกของประเทศไทยที่พรรคการเมืองยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ ใช้เครื่องมือใหม่ ๆในการร่วมกันคิดนโยบายสาธารณะ เป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย โดยหนึ่งในไฮไลท์ ของงานที่คิดว่าเป็นบรรยากาศที่เราจะได้เห็นไม่บ่อยนักคือการรวมตัวของคนหลากหลายวงการ และพรรคการเมืองก้าวข้ามความเป็นพรรค แต่ร่วมกันคิดนโยบายแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่ของประเทศ

“เราเชื่อว่าภาพที่จะเกิดขึ้นวันนั้น เกิดขึ้นได้ยากมากที่จะมีคนหลากหลายวงการมาร่วมกันคิด อย่างสมาชิกในทีมหนึ่งที่ร่วม hack บางคนเป็นระดับซีอีโอ ขับรถหรูระดับซุปเปอร์คาร์ บางคนเป็นชาวบ้านธรรมดา ๆ แต่อยู่กับปัญหามานานทำงานรู้ลึกรู้จริง ในทีมยังมีอีกหลายส่วนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นว่าอยู่ทีมเดียวกัน เวลานี้เรารอเพียงพรรคการเมืองที่จะมีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ที่จะเห็นว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญในการระดมไอเดีย”

สำหรับการระดมความคิดเห็น จะใช้แนวคิดและเครื่องมือของสตาร์ตอัป  9 ภารกิจ ในเวลา 48 ชั่วโมง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน  ซึ่งวันสุดท้ายแต่ละทีมจะนําเสนอนโยบาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการสนับสนุนจาก คณะกรรมการ ประชาชน องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ และพรรคการเมือง โดยสิ่งที่หวังคือพรรคการเมือง นำไปต่อยอดหรือขับเคลื่อนต่อในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะมีกลุ่มคนไม่ต่ำ กว่า 96 คนจากหลากหลายภาคส่วน เข้าร่วมระดมไอเดีย ใน 12 หัวข้อ ได้แก่ 

 1. หยุดความรุนแรงแฝงเร้นในสังคมไทย
 2. Green Space เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพเมือง
 3. ปลดล็อคท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เวทีโลก
 4.  แก้หนี้ แก้จน 
 5. Wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียม
 6. Active Aging: Oldy Healthy Society
 7. ​อากาศสะอาด หยุดฝุ่น PM 2.5
 8. เศรษฐกิจขยะ (Circular Economy)
 9. Trilingual Thai: การศึกษาตอบโจทย์ท้องถิ่นและพลเมืองโลก
 10. ​ติดปีกครูไทย​
 11. รัฐของกลุ่มคนที่หลากหลาย Responsive Government for 
 12. ​รัฐทันสมัย โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน (Teranspirency & efficiency)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active