เครือข่าย ปชช. เรียกร้องอย่าปัดตก ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้รับรอง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฉบับประชาชน เรียกร้องให้ใช้กลไกนิติบัญญัติอย่าปัดตกเหมือนที่ผ่านมา

รศ.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย หนึ่งในผู้ร่วมร่าง พ.ร.บ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้กฎหมายฉบับประชาชนที่เข้าชื่อเสนอมา 22,251รายชื่อ ได้มีโอกาสผ่านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน และขอให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นแก่นายกรัฐมนตรีพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีกฎหมายดังกล่าว เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมที่มองทั้งมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบยั่งยืน

“หากรัฐบาลประสงค์จะยื่นร่างของรัฐบาลประกบ ก็ควรเปิดโอกาสให้ร่างทั้งสองฉบับได้เข้าไปพิจารณาร่วมกันรัฐสภา โดยการตั้งกรรมาธิการร่วม เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีโอกาสได้ทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง อภิปรายแลกเปลี่ยน ชั่งน้ำหนักเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อกฎหมายอากาศสะอาดจะได้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน”

นอกจากนี้ในแถลงการณ์ยังระบุว่า ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทวีความรุนแรงหลายพื้นที่ประชาชนต้องทนหายใจมลพิษที่ปนเปื้อนในปริมาณสูงต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตรวมถึงผลบกระทบด้านอื่นๆ และยังส่งผลต่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่น ปัญหานี้จึงเป็นเรื่องของความเป็นความตาย

ด้าน ตัวแทนนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการเรียกร้องครั้งนี้สะท้อนว่าที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหาได้จริงจัง หากมีกฎหมายก็เชื่อว่าจะมีนวัตกรรมทางสังคมในการจัดการปัญหานี้ได้อย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับหลายคนที่เข้าร่วมเห็นว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายอากาศสะอาดเพื่ออนาคตและสุขภาพของบุตรหลาน

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของรัฐสภา จะหมดเขต 10 ก.ค.นี้ ก่อนจะส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเพราะร่างดังกล่าวประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นพ.ร.บ.เกี่ยวกับการเงิน หากนายกรัฐมนตรีรับรองก็จะเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนนิติบัญญัติ แต่ถ้าไม่รับรองร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็จะถูกปัดตกเหมือน 2 ฉบับก่อนหน้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส