“ปั่นต่อ” แคมเพนชวนคนกรุงฯ มาปั่นจักรยาน

เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ใช้จักรยาน 17 เครือข่ายร่วมหารือการสัญจรทางเลือกลดมลพิษในเมือง เนื่องในวันที่ 22 กันยายน Car Free Day รณรงค์ไม่ใช้รถยนต์สัญจร

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65 ภาคประชาชน 17 เครือข่ายผู้ใช้ระบบสัญจรทางเลือก ผู้ใช้จักรยานในเมืองร่วมประชุมหารือ ถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการใช้ขนส่งทางเลือก กับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทีมบริหาร โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ว่า ‘จะทำให้ขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกของคนกรุงเทพฯ เพราะการแก้ปัญหารถติดด้วยการเพิ่มถนนไม่ใช่ทางออก ทางที่ดีที่สุดคือการหาทางเลือกอื่นที่เป็นการเดินทางสะดวกมีความคล่องตัว’

“พยายามทำให้คนมีทางเลือกอื่นนอกจากการใช้รถยนต์ เพราะการใช้รถยนต์สูงมาก ตั้งแต่เรื่องของการซื้อรถ ผ่อนรถ หาที่จอดรถ การปล่อยมลภาวะ ก๊าซเรือนกระจกสู่เมืองด้วย ถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนให้คนมีทางเลือกอื่นได้จะเป็นสิ่งที่ดีกับเมืองในระยะยาวและดีต่อเศรษฐกิจของแต่ละคนด้วย”

ทางเลือกในการสัญจรที่ง่ายที่สุดคือการเดิน เพราะเป็นการเดินทางที่ไม่เสียเงินเลย ได้ประโยชน์ด้านสุขภาพด้วย แต่กรุงเทพฯเดินยากเพราะทางเท้าไม่เรียบ เป็นหลุมบ่อ มีน้ำขัง ดังนั้น กทม. ก็ต้องสนับสนุนให้การเดินสะดวกขึ้นด้วย

“เราพยายามทำทางเท้าที่ดี เพิ่มอีก 1,000 กิโลเมตร อาจจะมีที่ให้ร่มเงาทำให้เดินสะดวกไม่มีแดดร้อน ไม่เปียกฝน ซึ่งการเดินยังทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยเพราะ มีการจับจ่ายใช้สอยตามเส้นทางเดินได้ เรื่องนี้รถยนต์ยังทำไม่ได้เท่ากัน”

อย่างที่สองคือเรื่องการใช้จักรยาน ไม่ได้หวังว่าจะเป็นการขี่จักรยานทางไกล แต่หวังว่าอย่างน้อยจะใช้จักรยานเชื่อมต่อการเดินทางได้ เช่น จากบ้านมาที่รถไฟฟ้า หรือจากป้ายรถเมล์ไปถึงที่ทำงาน กทม. จึงพยายามอำนวยความสะดวกให้กับจักรยานด้วย

“ต้องทำเส้นทางจักรยานที่มีคุณภาพระยะสั้นๆ เราคงไม่ได้ทำทางด่วนจักรยาน ขนาด 20 กิโลเมตร แต่ทำในจุดที่เป็นทางเชื่อมจากบ้านเรือนไปสำนักงาน หรือจุดที่จะเดินทางไปถึงสถานีขนส่งหลัก เราก็จะมีการจัดทำที่จอดรถจักรยานให้ ทางจักรยานที่เรียบ มีความปลอดภัยในการใช้งาน“

สุดท้ายระบบขนส่งสาธารณะ ต้องมีทางเลือกในการเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก เช่น รถเมล์ที่ครอบคลุมเส้นทาง รถไฟฟ้าที่สะดวกราคาไม่แพง รวมถึงการสัญจรโดยเรือ

“หน้าที่ของเมืองคือต้องสร้างระบบขนส่งสาธารณะให้ดี ไม่อยากให้คาร์ฟรีเดย์เป็นแค่งานอีเว้นต์ แต่อยากให้เตือนเราว่าเมืองมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนทางเลือกอื่นนอกจากรถยนต์ เพราะรถยนต์เป็นการเดินทางที่ไม่คุ้มค่า 1 คันนั่งได้แค่ไม่กี่คน เปลืองพื้นที่ และสร้างมลภาวะ ถ้าคนสามารถใช้การเดินทางทางเลือกได้ในระยะยาวจะเป็นผลดีกับเมือง”

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า เครือข่ายภาคประชาชนเสนอแคมเปญ “ปั่นต่อ” คือการปั่นจักรยานไปเชื่อมต่อการเดินทางขนส่งหลัก และจะมีกิจกรรมชวนคนแต่ละย่านที่เป็นผู้ใช้ทางจริงมาลงความเห็นต่อการพัฒนา เพื่อให้คนใช้จริงได้ร่วมพัฒนาจริง และได้ประโยชน์จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active