โลกออนไลน์ ร่วมตั้งคำถาม-จับผิดการเลือกตั้ง ป้องกันทุจริต

We Watch พบรายงานทั้ง ไม่ให้อาสาสมัครถ่ายภาพ ไม่มีฉากกั้นด้านหลังคูหา เอกสารประกาศไม่สมบูรณ์ ส่วน กรณี กปน.ทำบัตรเลือกตั้งฉีกขาด เจ้าหน้าที่ กกต. ยันเป็นบัตรดี แค่ความผิดพลาด ไม่มีเจตนาทุจริต

วันนี้ (14 พ.ค.66) The Active สำรวจความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อการเลือกตั้งในวันนี้ พบส่วนใหญ่เป็นการถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ ตั้งคำถาม หรือรายงานความผิดปกติภายในหน่วยเลือกตั้งกันอย่างไม่ขาดสาย อาทิ

“เจ้าหน้าที่ทำบัตรเลือกตั้งฉีกขาดตอนฉีกออกจากต้นขั้ว แต่เจ้าหน้าที่เอาเทปกาวมาแปะแล้วให้ลงคะแนนต่อ แบบนี้ถือเป็นบัตรเสียไหม”

“หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหน้าคูหา เจ้าหน้าที่ตะโกนว่าห้ามถ่าย นี่จึงตะโกนไปว่าถ่ายได้ ไม่ได้เข้าไปในคูหา”

“ไม่มีการแยกสีบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากมีการใส่บัตรรวมกันในกล่องเดียว จนกระทั่งทักท้วง ถึงได้มีการหยิบกล่องบัตรอีกกล่องขึ้นมาใส่ และเจ้าหน้าที่ได้ให้เหตุผลว่า ทำงานไม่ทัน”

ด้านเครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์เลือกตั้ง (We Watch) ระบุ ตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 8.00 น. สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไป ในวันนี้ ประชาชนจากทุกภูมิภาคทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ขาดสายโดยจากรายงานของอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ยังพบปัญหาอยู่จำนวนไม่น้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เช่น บางหน่วยเลือกตั้งติดป้ายบนกล่องบัตรเลือกตั้งผิดประเภท ประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งหลุดหรือเสียหาย แต่มีรายงานว่าได้รับการแก้ไขแล้ว

ส่วนกรณีบัตรเลือกตั้งฉีกขาด หลัง We Watch สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ กกต. ได้รับการชี้แจงว่า กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทำกระดาษฉีกขาดตอนฉีกจากเล่มเป็นความผิดพลาด ไม่ได้มีเจตนาทุจริต และเนื่องจากไม่ได้เสียหายในสาระสำคัญยังเป็นบัตรดี สามารถนับคะแนนได้

อย่างไรก็ตาม พบปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สิทธิในเวลา 08.00-9.00 ได้แก่ หลายหน่วยเลือกตั้งมีการจัดสถานที่โดยไม่มีฉากกั้นด้านหลังคูหา อาจทำให้สามารถมองเห็นการลงคะแนนได้, หลายหน่วยเลือกตั้ง จัดหน่วยโดยไม่เอื้อต่อผู้พิการ/ผู้สูงอายุ  เช่น จัดบนทางต่างระดับ ไม่มีทางลาด, ในบางหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้อาสาสมัครถ่ายภาพกระดานปิดประกาศ ขณะที่ปัญหาเดิมที่พบในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมายังคงมีพบในการเลือกตั้งวันนี้ เช่น การไม่ติดประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาก่อนลงคะแนน (ส.ส. 5/5)

ทั้งนี้  We Watch ยังเชิญชวนประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งประชาชนที่ไปสังเกตการณ์เลือกตั้งร่วมแอด LINE Official Account : @wewatchthailand เพื่อจับตาการเลือกตั้ง และจับตาการนับคะแนนเลือกตั้ง หลังปิดหีบ 17.00 น. เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย สมบูรณ์ และลดข้อผิดพลาด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active