เปิดใจ ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์ ขอศาลปล่อยตัวชั่วคราว 2 นักกิจกรรม

เผยสาเหตุการทำหนังสือขอปล่อยตัวชั่วคราว ตะวัน-แบม ต่อศาลเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการรักษา  หากมีผู้ใกล้ชิดมาเยี่ยมโดยไม่ติดระเบียบกรมราชทัณฑ์ จะทำให้สภาพจิตใจของทั้งสองคนดีขึ้น

วันนี้ (8 ก.พ. 2566) นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บอกกับ The Active ว่าหลังจากที่ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวจะทำให้ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระเบียบการเยี่ยมแบบผู้ป่วยในทั่วไปของโรงพยาบาล ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันนี้ไป พ่อแม่และเพื่อนร่วมอุดมการณ์จะสามารถเข้ามาเยี่ยมได้ในวันและเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด  ซึ่งเดิมการเยี่ยมที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์ต้องทำเรื่องขออนุญาตซับซ้อน ซึ่งทางกรรมการแพทย์ก็เชื่อว่าการมีผู้ใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์เข้ามาเยี่ยม จะทำให้สภาพจิตใจของน้องทั้งสองคนดีขึ้น สอดคล้องกับหลักแนวทางในการรักษาแบบองค์รวมคือครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม 

นายแพทย์พฤหัส ยังบอกอีกว่า เป็นครั้งแรกที่แพทย์ได้ลงความเห็นและส่งข้อมูลไปต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยการตัดสินใจทำแบบนี้อยู่บนหลักการของหลักจรรยาบรรณแพทย์ สิ่งใดที่แพทย์ทำแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสูงสุดต่อผู้ป่วย ก็ย่อมที่จะไม่ปฏิเสธที่จะทำ

ขณะที่อาการล่าสุดแม้อวัยวะภายในบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากการอดอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งไตซึ่งเป็นอวัยวะในการกรองของเสียแต่ด้วยร่างกายของทั้งคู่ยังมีอายุน้อยจึงทำให้มีความแข็งแรงมากกว่าผู้ป่วยทั่วไปที่อายุมาก ยังสามารถกลับมาฟื้นฟูได้ โดยหาก จะกลับมารับประทานอาหารอีกครั้งก็อาจจะยังทำไม่ได้เลย นักโภชนาการจะต้องวางแผนในการปรับการทานอาหารใน 7-10 วัน ซึ่งน้องยังคงต้องอยู่โรงพยาบาลต่อไปอีก ในขณะที่หากทั้งสองคนเลือกที่จะอดอาหารต่อ โดยหากยังรับสารอาหารและสารน้ำก็ยังคงสามารถอดอาหารต่อไปอีก 2 เดือน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active