จี้พรรคการเมือง แสดงจุดยืนตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ

กป.อพช. และเครือข่ายฯ ค้าน ม. 272 ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมือง แสดงจุดยืนตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ คืนอำนาจประชาชน ขู่ ขึ้นบัญชี ส.ส. และพรรคที่ขัดอุดมการณ์ประชาธิปไตย

วันนี้ (5 ก.ย. 2565) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และเครือข่ายประชาชนคัดค้านรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้แสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเสนอให้ยกเลิกมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หรือ การตัดอำนาจวุฒิสภาที่มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการลงมติเลือกบุคคลให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการบรรจุในวาระการประชุมร่วมกันของทั้งสภา ในวันที่ 6 ก.ย. 2565 และคาดว่าจะมีการลงมติในวันที่ 7 ก.ย. 2565 โดยให้สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองลงมติเห็นชอบในวาระดังกล่าว

จดหมายเปิดผนึกระบุว่า ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 ก็ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศไปไว้ในมือคนกลุ่มเดียว และยังไม่คืนอำนาจให้อยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ยังคงยึดกุมอำนาจไว้ ด้วยกลไกหลากหลายในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รวมไปถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกาศและคำสั่งของ คสช. และองค์กรอีกมากมายที่ถูกแต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ เครื่องมือที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดจากผลพวงเหล่านั้นคือ อำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี อันเป็นปัจจัยที่กำลังนำไปสู่การสืบทอดอำนาจของคนกลุ่มเดิมต่อไป

“โอกาสที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนได้มาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันที่ 6 ก.ย. นี้ อันเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายที่พรรคการเมืองทั้งหลายที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในรัฐสภา จะได้ใช้กลไกของระบบภายใต้ครรลองของระบอบประชาธิปไตย จะใช้โอกาสนี้ในการ “สร้างทางออก” ให้กับสังคมไทย และเป็นโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายจะทำให้ประเทศนี้มีความเป็นประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้น” 

จดหมายเปิดผนึกระบุ

กป.อพช. และเครือข่ายฯ จึงมีข้อเรียกร้องให้พรรคการเมืองแสดงออกด้วยการ ‘เห็นชอบ’ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในมาตรา 272 เพียงมาตราเดียว เพื่อจะ ‘ลดอำนาจ’ ของสมาชิกวุฒิสภา ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยขอให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวคราวเดียว 3 วาระรวด ซึ่งสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรม และไม่ถูกครอบงำจากคนบางกลุ่มอีกต่อไป อันจะทำให้พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างสมความภาคภูมิและเป็นไปตาม ‘ประชามติ’ ของประชาชนในประเทศนี้อย่างแท้จริง

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน จะยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคน ด้วยการแสดงจุดยืนอย่างเปิดเผยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในวันประชุมดังกล่าว ซึ่งพวกเราจะเฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และขอประกาศว่าหากมีพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองคนใดที่ไม่เคารพและไม่ยืนเคียงข้างประชาชน เราจะบันทึกชื่อของท่านไว้บน ‘บัญชีหนังหมา’ และ จะรณรงค์ร่วมกันทั้งประเทศไม่ให้เลือกพรรคและเลือกพวกท่านเป็นผู้แทนของประชาชนไปตลอดชีวิต” 

กป.อพช. และเครือข่ายคัดค้านรัฐธรรมนูญฯ ย้ำ

ทั้งนี้ กป.อพช. และเครือข่ายประชาชนคัดค้านรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ยังเปิดเผยว่า ในเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ย. นี้ จะเดินทางไปที่รัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือถึง ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันของสภาพิจารณายกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตามเจตนารมณ์ของภาคประชนต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active