ผุดแคมเพน Change.org “ยกเลิกรถประจำตำแหน่ง”

หลังมีกระแส “รถควบคุมสั่งการ” ออกมาไม่นาน ผู้ใช้ Change.org ผุดแคมเพน “ยกเลิกรถประจำตำแหน่ง หยุดเอาภาษีประชาชนไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย” วันเดียวมีผู้สนับสนุนกว่า 3,000 คน จวกก่อนรัฐบอกมีเงินไม่เพียงพอ พัฒนาการศึกษา สวัสดิการ-ความเป็นอยู่ของคนจริงๆ ต้องหยุดเอาภาษีอุ้มคนในตำแหน่งให้ได้ก่อน

เว็บไซต์ Change.org แพลตฟอร์มที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถร่วมรณรงค์ และรวบรวมรายชื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง มีผู้ใช้ผุดแคมเพน “ยกเลิกรถประจำตำแหน่ง หยุดเอาภาษีประชาชนไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย” โดยเปิดมาด้วยคำถามว่า “รถประจำตำแหน่ง คือ แหล่งกอบโกยของขุนนาง?” ในแคมเพน ระบุถึงข้อความของ อ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยสรุปว่า…

“ในปัจจุบัน ข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ระดับรองอธิบดี อธิบดีขึ้นไป จะมีค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งแบบเหมาจ่าย เป็นรายเดือน ในกรณีที่จะไม่ใช้รถของทางราชการ จะได้รับในอัตราเหมาจ่ายรายเดือนตั้งแต่ 25,400 ไปจนถึง 41,000 บาท… ด้วยเหตุผลสำคัญ เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐที่ต้องจัดหาและดูแลรถประจำตำแหน่ง..

ผลคือ เกิดปรากฏการณ์ หนึ่งหน่วยงานร้อยพันอธิบดี… ไม่มีเหตุผลอะไรมากไปกว่าเพื่อให้ได้เงินค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งแบบเหมาจ่าย ไม่แน่ใจว่าเฉพาะตุลาการและอัยการ รวมกันแล้วมีข้าราชการระดับอธิบดีกี่ร้อยพันคน

ในภายหลัง ทางฝ่ายทหารก็รู้สึกว่าควรต้องมีการเทียบตำแหน่งในฝ่ายตนบ้าง จึงได้มีการเรียกร้องซึ่งเหตุผลก็ไม่ได้แตกต่างอะไรออกไป และนำมาสู่การทำให้ พ.อ. พิเศษ ได้ค่ารถประจำตำแหน่ง 25,400 บาท พลตรี 31,800 บาท และพลโทขึ้นไป 41,000 บาท แล้วไทยมีนายพลในกองทัพอยู่กี่คนล่ะครับ?”

อ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ขณะที่ ชำนาญ จันทร์เรือง อดีต ส.ส. และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และผู้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ ระบุว่า เห็นด้วยกับ อาจารย์สมชาย โดยขออนุญาตอ้างอิงจากโพสต์ส่วนตัวของ อ.สมชาย และหวังจะให้แคมเพนนี้ ช่วยตั้งคำถามกับสังคมต่อกรณีการใช้ภาษีของประชาชนไปกับรถประจำตำแหน่งของข้าราชการ

เงิน 40,000 บาทไม่ใช่จำนวนน้อย สำหรับข้าราชการทั่วไปที่ จบปริญญาตรี เงินรายเดือนจำนวนนี้ กว่าจะได้มาอาจต้องใช้เวลาทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี

สำหรับคนหาเช้ากินค่ำ เงินนี้มากกว่าเงินที่ทั้งครอบครัวได้รับทั้งเดือน เบี้ยยังชีพคนชรา เงินอุดหนุนการศึกษา เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามก้อนนี้รวมกันต่อเดือน ยังน้อยกว่าค่ารถประจำตำแหน่งเสียอีก!…

ดังนั้น ก่อนจะบอกว่าไม่มีเงินพัฒนาการศึกษา สวัสดิการ หรือพัฒนาความเป็นอยู่ของคนจริงๆ รัฐต้องหยุดเอาภาษีไปถลุง ใช้อุ้มคนในตำแหน่ง แบบ “อีหลุ่ยฉุยแฉก” ก่อนครับ”

ชำนาญ จันทร์เรือง อดีต ส.ส. และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และผู้สร้างแคมเพน “ยกเลิกรถประจำตำแหน่ง”

ชำนาญ สร้างแคมเพนชวนประชาชน ลงชื่อ เรียกร้องให้รัฐบาลใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่า ด้วยการเรียกร้องให้มีการยกเลิกรถประจำตำแหน่งในหน่วยงานที่ไม่จำเป็น ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐสภาซึ่งเป็นผู้อนุมัติงบของทุกหน่วยงาน และทุกหน่วยงานต้องชี้แจงแก่ประชาชนด้วยว่ารถที่มีในตำแหน่งมีเหตุผลและความจำเป็นเพียงใด

โดยส่วนตัว ชำนาญมองว่า หน่วยงานที่มีความจำเป็นจริงๆ ควรมีแค่รถประจำหน่วยงานก็เพียงพอแล้ว เป็นของส่วนกลางเหมือนรถบริษัทที่แบ่งกันใช้ ไม่ใช่เคลมเอาไปใช้เป็นส่วนตัวเพราะมีตำแหน่ง ซึ่งผ่านไปเพียงแค่วันเดียว แคมเพนนี้ได้รับความนิยมมีประชาชนร่วมเข้าชื่อสนับสนุนมากกว่า 3,000 คน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน