รู้จัก “หวยเกษียณ” ออมเงินใช้ยามชรา ลดภาระรัฐบาล

กระทรวงการคลัง เปิดตัวนโยบายหวยเกษียณช่วยคนไทยเก็บออมเงินไว้ใช้ตอนชรา และช่วยลดภาระงบฯ รัฐบาล เผย อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมาย คาดใช้เวลา 1 ปี ขณะที่ข้อมูลศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พบคนไทยชอบเล่นหวยอันดับหนึ่ง เงินสะพัด 3.4 แสนล้าน/ปี

วันนี้ (6 มิ.ย. 2567) เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ปัจจุบันไทยมีปัญหาประชาชนเข้าสู่วัยเกษียณ แต่ไร้เงินเก็บ โดยปัญหานี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของไทย และไม่สามารถแก้ได้ด้วยการอัดงบประมาณในรูปแบบเบี้ยคนชราจำนวนสูง ๆ ซึ่งในที่สุดระบบงบประมาณไม่มีทางรับไหว

ล่าสุด กระทรวงการคลัง กำลังพิจารณานโยบายสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ หรือ สลากเกษียณ หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “หวยเกษียณ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะการชอบเสี่ยงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออม ที่สามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนเกษียณอายุ 60 ปี โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น (สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง) คือ

1. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ออกสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท เพื่อขายให้กับสมาชิก กอช. ผู้ประกันตน ม. 40 และแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลัง) ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน

2. สามารถซื้อสลากได้ทุกวัน แต่ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันที โดยที่เงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินออม แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม

3. รางวัลของทุกวันศุกร์ กำหนดดังนี้ (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

  • 3.1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  • 3.2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

4. “เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลาก” (เงินสะสม) ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. โดย กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว และเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ 60 ปี จะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า นโยบายนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด และต้องใช้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งจะเร่งรัดให้เร็วที่สุด

“หวยเกษียณ” ลดภาระงบประมานรัฐดูแลผู้สูงอายุ

สำหรับ หวยเกษียณ เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่ใช้หาเสียงในช่วงเลือกตั้ง เดิมใช้เชื่อว่า หวยบำเหน็จ หรือ สลากการออมแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อให้คนไทยมีเงิมออมไว้ใช้ในช่วงหลังเกษียณอายุ โดยจะเปลี่ยนเงินหวยให้เป็นเงินฝาก ผ่านการลงทุนในกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อนำดอกผลมาเป็นรางวัล อีกทั้งเงินที่ซื้อหวยดังกล่าวยังสามารถเก็บเป็นเงินออมได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งถือเป็นระบบการออมเพื่อเป็นบำเหน็จบำนาญให้กับผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืน โดยที่ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน โดยปัจจุบันรัฐบาลมีระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในแบบขั้นบันไดตามอายุตั้งแต่ 600-1,000 บาท และเตรียมจะปรับเป็นจ่ายแบบถ้วนหน้าทุกคน 1,000 บาทต่อปี แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และยังต่ำกว่าเส้นความยากจนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อีกทั้งแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุในไทยที่กำลังเพิ่มมากขึ้นทุกปี สวนทางกับอัตราเด็กแรกเกิดที่ลดลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องหางบประมาณเพิ่มมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากในอนาคต

เกษียณ
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

คนไทยเล่นหวยหนักเงินสะพัด 3.4 แสนล้าน/ปี

จากรายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปี 2565 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เก็บข้อมูลคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในรอบปี 2563-2564 พบว่า มีการเล่นพนันมากถึง 32 ล้านคน โดยการเล่นหวยได้รับความนิยมมากที่สุด แบ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 24.6 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 45.4% ของคนเล่นหวยทั้งหมด ใช้เงินซื้อเฉลี่ยสุงสุด 575 บาทต่องวด มีเงินหมุนเวียน 139,997 ล้านบาทต่อปี และหวยใต้ดินจำนวน 19.2 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 35.5% ของคนเล่นหวยทั้งหมด ใช้เงินซื้อเฉลี่ยสูงสุด 899 บาทต่องวด มีเงินหมุนเวียน 149,919 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้คนไทยยังหันไปนิยมเล่นหวยแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะหวยต่างประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปี เช่น หวยหุ้น หวยปิงปอง หวยมาเลเซีย หวยลาว หวยฮานอย เป็นต้น จากข้อมูลพบว่ามีคนไทยเล่นหวยดังกล่าวทั้งหมดราว 1.35 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.5% ของคนเล่นหวยทั้งหมด ใช้เงินซื้อเฉลี่ยสุงสุด 420 บาทต่องวด  มีเงินหมุนเวียน 58,754 ล้านบาทต่อปี

หวย
ที่มา : รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปี 2565 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active