ใช้งบฯ แบบไหน ตรงใจที่สุด? เปิดเวอร์ชัน 2 “PolitiMate Budgeting”

โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ 65 กับ PolitiMate เวอร์ชั่นสอง เกมสนุก ๆ ที่ชวนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. บริหารงบประมาณ พร้อมจับคู่การใช้งบฯ ว่าใกล้เคียงกับผู้ลงสมัครคนไหนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 หลังจากเปิดตัว “PolitiMate จับคู่ ผู้ว่าฯ” เกมที่ช่วยแมตช์ผู้เล่นกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ผ่านนโยบายที่มีใจตรงกันไปแล้ว PolitiMate กลับมากับเวอร์ชั่นสอง “PolitiMate Budgeting ใช้งบฯ แบบไหน ตรงใจที่สุด” ซึ่งเป็นเกมที่ชวนให้ผู้เล่นมาลองนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. บริหารงบประมาณ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะเลือกนโยบายไหนในการแก้ปัญหานั้น ๆ และจะจัดสรรงบฯ แต่ละนโยบายเท่าไร เมื่อทำเสร็จแล้ว ยังสามารถแมตช์ได้อีกว่า การใช้งบฯ ของผู้เล่นใกล้เคียงกับผู้ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. คนไหนมากที่สุด

“PolitiMate 2 หรือ PolitiMate Budgeting นี้เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของ PolitiMate อันแรกด้วยการแสดงให้เห็นนโยบายทั้งหมดในคราวเดียว และใช้วิธีการเลือกแบบใหม่ โดยการใช้เหรียญแทนงบประมาณ และแสดงผลลัพธ์ให้เห็นภาพรวมในแบบที่เข้าใจง่าย แต่ทั้ง PolitiMate 1 และ PolitiMate 2 ก็ถือเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้ ‘หาคู่ใจทางนโยบาย’ เพื่อสนับสนุนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยข้อมูล”

เก่ง–ปฏิพัทธ์ สุสำเภา ผู้ก่อตั้ง Opendream
PolitiMate

PolitiMate Budgeting คือ Voting Advice Application ที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในครั้งนี้ พัฒนาโดย Opendream บริษัทที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างและปรับใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาในประเด็น สุขภาพ และการศึกษา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ Rocket Media Lab และ The MATTER ในรูปแบบเกมสนุก ๆ ให้ผู้เล่นเลือกจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ กทม. จากนั้นจะนำไปประมวลผลและจับคู่ว่า ผู้เล่นมีการใช้งบฯ คล้ายคลึงกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใด

PolitiMate

สำหรับหลักการทำงานของ PolitiMate Budgeting เป็นการนำเอาปัญหาของกรุงเทพฯ 9 หมวด ซึ่งก็คือ พื้นที่สีเขียว/สวนสาธารณะ, น้ำท่วม, PM2.5, สาธารณสุข, การศึกษา, ขยะ, การจราจร, เศรษฐกิจ และ การตรวจสอบการทำงาน มาเป็นตัวตั้ง จากนั้นนำเอานโยบายของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ร่วมกับแผนพัฒนากรุงเทพฯ และการทำงานของกรุงเทพฯ จากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์และแยกออกเป็นแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาในแต่ละหมวด หมวดละ 5 แบบ 

เช่น ในหมวดปัญหาน้ำท่วม ก็จะมีแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหา 5 แบบ คือ 1.ใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม 2. ขุดลอกท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตัน 3. สร้างระบบขนาดใหญ่ เช่น อุโมงค์ระบายน้ำหรือแก้มลิง 4. มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม 5. เพิ่มเครื่องสูบบน้ำในแต่ละพื้นที่

ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกให้เหรียญทั้ง 10 เหรียญที่มีแก่แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาแบบใด เท่าไร ก็ได้ 

PolitiMate

จากนั้น นำไปให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เล่นเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบ เมื่อผู้เล่นเล่นครบทั้ง 9 หมวดแล้ว ระบบจะประมวลผลลัพธ์ออกมาว่า การเลือกใช้งบประมาณของผู้เล่นนั้นใกล้เคียงกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใด ซึ่งการประมวลผลลัพธ์นั้น เป็นการคำนวณหา Cosine Similarity ของจำนวนงบประมาณที่ให้ในแต่ละนโยบายของผู้เล่นกับผู้สมัครฯ และนำเสนอเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เข้าใจง่าย และยังเปรียบเทียบกับผู้สมัครฯ คนอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันในลำดับรองลงมาให้ดูอีกด้วย 

PolitiMate

นอกจากนั้นใน PolitiMate Budgeting ในส่วนของการแสดงผลลัพธ์จากการเล่นยังมีการแสดงผลเพิ่มเติมในรูปแบบแผนภูมิแมงมุม (Spider Chart) ซึ่งเป็นการแสดงผลเปรียบเทียบในแต่ละหมวด ว่าระหว่างผู้เล่นกับผู้สมัครฯ มีการเลือกให้งบประมาณกับแต่ละแนวนโยบายคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะทำให้เห็นรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้น 

สามารถเข้าไปเล่นได้แล้วที่ politimate.vote62.com แล้วคลิก ‘เริ่ม’ ได้เลย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active