“เสริมศักดิ์” คาด 2 สัปดาห์ ดันร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ (ฉบับรัฐบาล) เข้า ครม.

ยืนยัน เข็นทุกร่างฯ เข้าสภาฯ พร้อมกัน เตรียมลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เก็บข้อมูล รับฟังความต้องการพี่น้องชาติพันธุ์เพิ่มเติม หวังสร้างกฎหมายให้สมบูรณ์แบบ

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันนี้ (9 ม.ค. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยกับ The Active ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงความคืบหน้าการผลักดันร่างกฎหมายชาติพันธุ์ โดยยืนยัน ว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสำคัญมาก ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเชื้อสาย ที่อยู่ในประเทศไทย มีกฎหมายรองรับ ที่จะอยู่อย่างภาคภูมิใจมากขึ้น ซึ่ง 1 ใน 4 ร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน อย่าง ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย คือให้มีกลไกสภาชนเผ่าพื้นเมืองด้วย เพื่อกำหนดถิ่นที่อยู่ อาชีพ และการบริหารจัดการกันเอง ซึ่งช่วงราว ๆ ปลายเดือนนี้ ตนจะไปพูดคุยโดยตรงกับพี่น้องชาติพันธุ์ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชื่อว่าจะได้รายละเอียดเพิ่มเติม ว่าพี่น้องมีความประสงค์ ความต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อจะประเมินให้ครอบคลุม ออกมาเป็นกฎหมายให้สมบูรณ์ที่สุด

ส่วน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม หรือ ฉบับของรัฐบาล ความคืบหน้าล่าสุด คือสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งให้ ครม.แล้ว คาดว่า จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. จากนี้ภายใน 2 สัปดาห์

“กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คิดว่าไม่เกิน 2 อาทิตย์ จะนำเข้า ครม. น่าจะหลังจากที่ลงพื้นที่ไปพบตัวแทนพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ก็จะได้เอาข้อมูล ที่จะได้รู้ถึงความต้องการของพี่น้อง และเรื่องต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย”

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : จับตา ครม. จ่อถกร่าง พ.ร.บ. ชาติพันธุ์

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ยังยืนยันว่า นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายชัดเจนเรื่องนี้ อยากให้พี่น้องทุกกลุ่ม ที่อยู่ในชายแดนให้เขามีความผูกพันธ์ และจะได้ขอความร่วมมือ การป้องกันยาเสพติด หรือเรื่องอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเห็นว่า การที่มีกฎหมายยังสำคัญในส่วนที่จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์มีทะเบียนต่าง ๆ รองรับ การแจ้งเกิดชั่วคราวเอาหลักฐานนี้ไปประกอบ ให้เกิดตรงนี้จริง ให้มีเอกสารสำคัญ เพราะที่ผ่านมายังเจอปัญหาบางคนเกิดมาไม่มีเอกสารอะไรไปเสนอนายทะเบียน เพื่อขอมีชื่อในทะเบียนบ้าน มีสัญชาติไทย ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่กรมการปกครองด้วย ที่จะต้องออกหนังสือรับรองการเกิด การรองรับเขาในการที่จะเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น มีหลักฐานชัดเจนขึ้น

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 1 ฉบับ คือร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่างอภิปรายเห็นชอบในหลักการ และมีมติให้ ครม. นำกลับไปพิจารณาตามกรอบระยะเวลา 60 วัน ภายใต้เงื่อนไขให้นำร่าง พ.ร.บ.อีก 3 ฉบับ คือ ฉบับของรัฐบาล, พรรคก้าวไกล และภาคประชาชน โดยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) รวมเป็น 4 ฉบับ เข้ามาพิจารณาในสภาฯ พร้อมกัน


Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active