นักวิชาการ ขอรัฐหนุนอาหารเช้า-กลางวัน ตั้งแต่เด็กปฐมวัย-ม.3

ครูบนดอยถูกฟ้องทำผิดวินัย เหตุนำงบฯ ข้าวกลางวันเด็กประถมให้เด็กยากจนชั้น ม.ต้น ด้านนักวิชาการ แนะรัฐหนุนงบฯ ข้าว 2 มื้อเพื่อเด็กตลอดการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาสที่พึ่งของเด็กขาดแคลน ชี้สำคัญไม่ต่างกับงบข้าวกลางวัน สส. อย่ามองข้ามเสียงท้องร้อง เพราะทำเด็กเรียนไม่รู้เรื่อง

สืบเนื่องจากข่าวในวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ครูบนดอยเจียดงบอาหารกลางวันของเด็กประถมไปให้เด็กยากไร้ระดับชั้นมัธยมต้น จนทำให้ถูกฟ้อง ป.ป.ช. เหตุทำผิดวินัย โดยทางโรงเรียนชี้แจงว่า ปกติภาครัฐจัดงบฯ ค่าอาหารกลางวันให้เฉพาะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเท่านั้น ทำให้เด็กชั้น ม.ต้น ไม่ได้รับงบประมาณก้อนดังกล่าวด้วย

ด้าน ศ.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ความเห็นต่อกรณีข้างต้นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมากองทุนฯได้เสนอให้ทุกรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบฯ อาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส  ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมที่เปิดสอนในระดับมัธยมต้นด้วย เพราะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โรงเรียนขยายโอกาสจึงเป็นที่พึ่งของเด็กยากจนกลุ่ม 15% ล่างของประเทศ ที่ไม่สามารถไปเรียนโรงเรียนในเมืองได้ เพราะไม่มีค่าเดินทาง และค่าครองชีพเพียงพอ ล้วนเป็นปัจจัยทำให้เด็กเสี่ยงหลุดจากระบบ 

“สวัสดิการอาหารสำหรับเด็กยากจนจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก ที่ผ่านมา โรงเรียน คุณครู ต่างรู้ดีและต้องแก้ปัญหากันเองมาโดยตลอด  ด้วยจิตใจที่มีความเมตตา เมื่อเห็นเด็กท้องหิว ยืนมองน้อง ๆ กินข้าว ก็ต้องพยายามช่วยเหลือให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้กินอิ่มกันถ้วนหน้า ซึ่งเรื่องนี้ต้องช่วยกันหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนโยบาย โรงเรียน วัด ท้องถิ่น เอกชน ชุมชน”

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ

ศ.สมพงษ์ ชี้ว่า การลงทุนพัฒนามนุษย์ต้องพิจารณาทุกด้าน เพราะถ้าท้องเด็กยังร้อง ก็เรียนไม่รู้เรื่อง จากการลงพื้นที่พบว่า เด็กเหล่านี้มีอาการปวดท้อง ไม่มีสมาธิ บางคนฟุบกับโต๊ะ บางคนกระวนกระวาย เข้าห้องน้ำบ่อย โดยเฉพาะช่วง 11.00 น. จิตใจยิ่งกระวนกระวาย ว่าเมื่อไรจะถึงเวลาอาหารกลางวัน เพราะไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากที่บ้าน แต่ถ้าได้รับประทานอาหารเด็ก ๆ จะมีความสุข กินด้วยความเอร็ดอร่อย และอยากมาโรงเรียนมาทุกวัน เพราะอยู่บ้านไม่ได้ทานอาหารอิ่มท้องแบบนี้  

โภชนาการเป็นประเด็นสำคัญ เพราะไม่ว่ารัฐจะลงทุนกระตุ้นการเรียนรู้แค่ไหนก็ตาม หากภาวะโภชนาการของเด็กยังไม่ดี  ก็ไม่มีทางพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ทองคำได้ จะกลายเป็นมนุษย์ตะกั่วเสียก่อน เมื่อเด็กได้อาหารไม่ครบถ้วน ก็จะมีภาวะแคระแกร็น ตัวเหลือง สมาธิในการเรียนรู้ไม่คงที่ ส่งผลให้ไอคิวและอีคิวต่ำลง กระทบไปถึงคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ถ้ารัฐจัดโครงการสวัสดิการอาหารเช้า อาหารกลางวัน จะทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนเพิ่มขึ้น ลดอัตราการหลุดออกจากระบบ เพราะอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตของเด็ก โดยเฉพาะในครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เพียงวันละ 34 บาท 

“ผมขอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องโภชนาการ เด็กทุกคนควรได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รวมถึงอาหารเช้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีโภชนาการที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กโดยตรง และเรื่องนี้สำคัญไม่น้อยกว่างบค่าอาหารกลางวันของ สส.”

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ

ศ.สมพงษ์ ทิ้งท้ายว่า หากรัฐบาลพร้อมจะลงทุนเรื่องนี้ ใช้งบประมาณไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียน ม.ต้น โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพฐ. ซึ่งมีนักเรียนราว 4.7 แสนคน โดยที่ผ่านมามีเคยต้นแบบที่เคยทดลองนำร่องอยู่ที่ จังหวัดสกลนคร  ยะลา นราธิวาส เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และกรุงเทพมหานคร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active