307 ชุมชนรถไฟฯ ขอความชัดเจนสัญญาเช่า “วันที่อยู่อาศัยโลก”

สลัม 4 ภาค และเครือข่ายชุมชนฯ รถไฟ เคลื่อนไหววันที่อยู่อาศัยโลก ย้ำ ความสำคัญ ‘ที่อยู่อาศัยคือปัจจัย 4’ เรียกร้องหน่วยงาน สร้างหลักประกันให้คนมีที่อยู่อาศัยมั่นคง

ที่อยู่อาศัย

วันนี้ (3 ก.ย. 2565) เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายชุมชนคนเมืองผู้ได้รับผลกระทบรถไฟ (ชมฟ.) และภาคี รวมตัวกันเคลื่อนขบวนเรียกร้องสิทธิที่อยู่อาศัย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 ต.ค. โดยเริ่มตั้งขบวนที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากนั้นเดินทางไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม และทำเนียบรัฐบาล

สำหรับข้อเรียกร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คือ 1) ขอให้กระทรวงคมนาคมเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาระบบสาธารณูปโภครอบตัวอาคารสำหรับชุมชนที่เตรียมจะสร้างบ้านมั่นคง หลังรื้อย้ายออกจากพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ดินย่านพหลโยธิน รวมงบประมาณ 334 ล้านบาท 2) ให้นำข้อมูลชื่อและจำนวนหลังคาเรือนของผู้อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าสู่คณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อรับหลักการนำเข้าหารือแก้ปัญหาตามมติคณะกรรมการรถไฟ และวางกรอบเวลาการดำเนินงาน 3) เร่งพิจารณาสัญญาเช่าและหลักการเช่าที่ดินของชุมชนบนที่ดินการรถไฟฯ สำหรับชุมชนบุญร่มไทร ชุมชนพระราม 6 ราคา 20 บาทต่อตารางเมตรต่อปี และดำเนินการเช่าสำหรับชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

“300 กว่าชุมชนที่ทำข้อมูลมา จะนำเสนอให้บอร์ดรับเรื่อง การขอเช่าของชุมชนต่าง ๆ เสนออนุมัติให้เช่าในเร็ววัน เร่งดำเนินงานจัดผังชุมชนต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ส่วนอื่น ๆ ที่มีประเด็นอยู่การรถไฟฯ จะขอเชิญผู้แทนชุมชนนัดหารือกันเร่งด่วนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดี เรื่องการบุกรุกในพื้นที่เช่า พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วเพื่อที่จะจัดสรรพื้นที่ให้เช่าโดยเร็ว”

เจตนา วุฒิญาณ ผอ.ศูนย์สำรวจและเอกสารสิทธิ์ 1 ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้าน อัภยุทย์ จันทรพา ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความร่วมมือในการพูดคุยเป็นอย่างดี ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จขั้นหนึ่ง แต่อยากให้เร่งนัดประชุมหารือความคืบหน้าอีกครั้ง ภายในตุลาคมนี้ เพื่อให้รายละเอียดข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าการรถไฟฯ อนุมัติเห็นชอบ เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

”ชุมชนทั้งประเทศ 307 ชุมชน ผู้ว่าการรถไฟฯ บอกว่าจะเอาเข้าบอร์ดให้ภายในเดือนธันวาคมนี้ และจะหารือนอกรอบวันที่ 12 ตุลาคม เรื่องราคาบ้านเช่า จะมีการคำนวณตามราคาของชุมชนแรกที่ได้เช่า พื้นที่ชุมชน 307 ชุมชนอาจจะอยู่ในชุมชนเดิมไม่ได้ ต้องเช็กรายละเอียดโครงการก่อสร้างว่าจะมีการปรับขยับอย่างไร ส่วนชุมชนบุญร่มไทร ปัจจุบันผู้ว่าการรถไฟฯ จ่ายค่าเช่าให้ก่อน แต่หลังจากนั้นต้องรอมติบอร์ดในการขอเช่าราคาถูก หากต้องจ่ายระหว่างการพิจารณาก็จะเป็นราคาถูก ส่วนงบฯ สนับสนุนการก่อสร้างให้การเคหะฯ เป็นผู้ขอนำเสนอ ครม. เอง”

อัภยุทย์ จันทรพา ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค

สำหรับข้อเสนอถึงกระทรวงคมนาคม มีดังนี้ 1) ให้ลงนามเสนอนโยบายการสนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามมติ ครม. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 2) ให้ปรับเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณต่อหน่วยโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 89,800 บาท เป็น 150,000 บาท ปรับเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณบ้านพักชั่วคราว 18,000 ต่อหน่วย เป็น 25,000 บาท เนื่องจากปัจจุบันราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น 3) ให้สถาบันพัฒนาองค์กระชุมชน (องค์การมหาชน) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ผู้มีรายได้น้อย เป็นผู้เช่าที่พักอาศัยราคาถูก เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) ให้กำหนดวันหารือจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจหรือแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานโดยเร่งด่วน และ 5) ให้ยุติการดำเนินการสนับสนุนการออกกฎหมายการรวมกลุ่มของภาคประชาชน

ที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลให้แก้ปัญหา 4 เรื่อง คือ 1) กำชับให้กรุงเทพมานคร กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งดำเนินการต่อข้อเสนอของเครือข่ายสลัม 4 ภาค 2) ให้ยกเลิกการนำค่า FT มาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณค่าบริการไฟฟ้ากับประชาชน 3) ให้ควบคุม หรือมีมาตรการดูแลราคาน้ำมันไม่ให้เป็นภาระกับประชาชน และ 4) ให้ทบทวนการออกกฎหมายห้ามคนนั่งท้ายกระบะ หรือนั่งบริเวณแคปหลังคนขับ

ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active