รัฐเอื้อกลุ่มทุนถือครองที่ดิน สวนทางไล่รื้อคนจนเมือง ‘พีมูฟ’ รณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก

พีมูฟ ร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค และภาคีจากทั่วประเทศ เคลื่อนไหวรณรงค์ “วันที่อยู่อาศัยโลก” 3 ต.ค. 65 ผู้แทน UN และรองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมแถลงและมอบนโยบายด้วย พร้อมติดตามความคืบหน้านโยบายรัฐบาลประยุทธ์ 3 ด้านหลัก “สิทธิที่อยู่อาศัย ต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้”

วันนี้ (2 ต.ค. 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ เผยแพร่กำหนดการรณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดเป็นวันจันทร์ของสัปดาห์แรกในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยพีมูฟระบุว่า ในปี 2565 เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้ร่วมกับเครือข่ายประชาชนพีมูฟและภาคีทั่วประเทศ กว่า 3,000 คน จะนัดพบกันที่ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. นี้

รายละเอียดระบุว่า จะมีการร่วมแสดงเจตนารมณ์ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิที่อยู่อาศัย ต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้” เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อสร้างหลักประกันในการเข้าถึงที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยของประชาชน ที่รัฐบาล​ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์​โอชา​ รับข้อเสนอไปตั้งแต่​ พ.ศ.​ 2563​ แต่ยังทำไม่ได้ โดยมี 3 ด้านหลัก คือ

  1. ด้านการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนา รวมถึงให้มีการแบ่งปันที่ดินสำหรับที่ดินของรัฐ และนำนโยบายโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดินมาใช้รับรองสิทธิ
  2. ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต ให้เพิ่มประเภทสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินการที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคง ต้องสนับสนุนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และสนับสนุนให้เกิดระบบบำนาญแห่งชาติ
  3. ด้านสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็น และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ให้ภาครัฐหยุดละเมิดสิทธิและหยุดคุกคามประชาชน และต้องสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เนื้อหายังระบุอีว่า แม้ว่า “วันที่อยู่อาศัยโลก”​ ได้ถูกทำเครื่องหมายกำหนดในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี และได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติเพื่อไตร่ตรองถึงสถานะของเมืองและเมืองต่าง ๆ และสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนในการมีที่พักพิงที่เพียงพอและเหมาะสม​ ปลอดภัย​ รวมถึง​มีหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน​ หรือ​ SDGs​ กำหนด​ แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินที่อยู่อาศัย​ในประเทศไทยยังกระจายอยู่ทั่วประเทศ​ เป็นสาเหตุให้ประชาชนขาดศักยภาพและโอกาสในการร่วมพัฒนาประเทศ​

ขณะเดียวกัน​ รัฐก็เอื้อให้มีกลุ่มทุนถือครองที่ดินเพื่อการลงทุน​ กลุ่มทุนบางคนมีที่ดินถึง​ 6​ แสนไร่​ ในขณะที่มีภาพครอบครัวประชาชนยากจน​ 20​ กว่าคนอาศัยอยู่ในบ้านซอมซ่อขนาด​ 4×5​ เมตร​ พัฒนาอะไรไม่ได้​ ซ้ำยังอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องคดีขับไล่ออกจากที่ดิน​ของตนเองที่เขามาออกเอกสารสิทธิ์​ทับ

ที่ดิน

สำหรับกำหนดการรณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก เริ่มเวลา 6.00 น. ตั้งขบวนรณรงค์ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากนั้นเวลา 9.00 – 10.00 น. ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ กล่าวคำแถลงเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวนโยบายด้านที่อยู่อาศัย พร้อมมอบเอกสารลงนามอนุมัติใช้ที่ดินสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี โดยมีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้น ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค แถลงเจตนารมณ์

จากนั้นตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.30 น. มีการเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงคมนาคม และทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชุมร่วมกับผู้แทนรัฐบาล ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอของเครือข่ายสลัม 4 ภาค

พร้อมชวนติดตามการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเพจ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move และ เครือข่ายสลัม๔ภาค Four Regions Slum Network

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active