เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือ ‘ผู้ประสบอุทกภัย’ ชุดแรก 20 ม.ค.นี้

กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ใน 66 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565 จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรก ตามกรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งอนุมัติกรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวนใน 66 จังหวัด

ซึ่งในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2566) พบว่า จาก 66 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยและกรุงเทพมหานคร ได้มีการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ แล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 482,941 ครัวเรือนและมี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตราด นราธิวาส และจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานว่าไม่มีครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์

โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานีผ่านการรับรองจากจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และมีหนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 39,426 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 311,838,000 บาท รายละเอียดดังนี้

(1) ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 8,380 ครัวเรือน จำนวนเงิน 41,900,000 บาท

(2) ครัวเรือนละ 7,000 บาท จำนวน 4,738 ครัวเรือน จำนวนเงิน 33,166,000 บาท

(3) ครัวเรือนละ 9,000 บาท จำนวน 26,308 ครัวเรือน จำนวนเงิน 236,772,000 บาท ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบภัยต่อไป โดยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรกได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

สำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่มีข้อสงสัย หรือจะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511

เรณู กสิกุล เกษตรกรอำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีอยุธยา บอกว่า 1-2 ปีที่ผ่านมาแม้ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมก็ไม่หนักหนาเท่ากับปี 2565 เพราะความสูงของน้ำอยู่ที่ 3.20 เมตร ซึ่งถือว่าหนักที่สุดมากกว่าปี 2554 ส่งผลให้บ้านเสียหายหนัก และยอมรับว่าเงินชดเชยที่ได้รอบนี้ น่าจะเป็นกำลังใจ และเข้าข่ายที่จะได้รับ 9,000 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 26,308 ครัวเรือน ซึ่งแม้ว่าอนาคตต้องยังต้องหาค่าซ่อมแซมบ้านเพิ่มอีก กว่า 6-7 หมื่นบาท

เรณู กสิกุล เกษตรกรอำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีอยุธยา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active