เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ครั้งที่ 3 โอนแล้วกว่า 1.2 หมื่นครอบครัว

ธนาคารออมสินโอนเงินเข้าระบบพร้อมเพย์ของผู้ประสบอุทกภัย 12,728 ครัวเรือน พร้อมส่งบัญชีข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยอีก 7.3 หมื่นครัวเรือน ให้ตรวจสอบ เตรียมโอนจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในวันที่ 1 – 2 ก.พ. นี้

วันนี้ (31 ม.ค. 66) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้ส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้วรวม 2 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และลพบุรี รวมจำนวน 106,151 ครัวเรือน เป็นเงิน 798,707,000 บาท

ขณะที่ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยปี 2565 เป็นกรณีพิเศษใน 66 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

โดยขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค.66 เวลา 20.00 น.) ปภ.ได้ส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 และ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และลพบุรี รวมจำนวน 106,151 ครัวเรือน เป็นเงิน 798,707,000 บาท

โดยในวันนี้ (31 ม.ค.66) ปภ.ได้ตรวจสอบและส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก และสุพรรณบุรี ส่งให้ธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 3 เข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 12,728 ครัวเรือน เป็นเงิน 78,858,000 บาท

ก่อนหน้านี้ได้ตรวจสอบและส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ชุดที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 13,686 ครัวเรือน เป็นเงิน 108,046,000 บาท และข้อมูลบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ชุดที่ 5 ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เชียงราย นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี จำนวน 59,744 ครัวเรือน เป็นเงิน 344,158,000 บาท ให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยได้ในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2566

นอกจากนี้ ปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมในอีก 21 จังหวัด จำนวน 121,107 ครัวเรือน จำนวนเงิน 735,591,000 บาท ได้แก่ ชัยภูมิ สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร อุบลราชธานี จันทบุรี เพชรบุรี ลำปาง ลพบุรี ภูเก็ต ชัยนาท พะเยา กาฬสินธุ์ สตูล ชลบุรี เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และนครสวรรค์ ซึ่งเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชี พร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active