พระโคเสี่ยงทาย กินหญ้า-เหล้า ขณะไทยเตรียมรับฤดูฝน 19 พ.ค.นี้

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2566 พระยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้าได้ 5 คืบ พยากรณ์ น้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดี พระโคกินหญ้าและเหล้า เศรษฐกิจรุ่งเรือง ขณะนักวิชาการคาดการณ์แน้วโน้มน้ำปีนี้ต้องกักตุน เพราะอาจเผชิญกับแล้งในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจากปรากฎการณ์เอลนีโญ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล
อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐาน

เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรในการเพาะปลูกกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี หรือเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่ในอดีต ผู้ทำหน้าที่ พระยาแรกนา คือ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระโคแรกนาปี 2566 ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

ผลการพยากรณ์
สำหรับการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย และพระโคกินเลี้ยง ในปี พ.ศ.2566 นี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบได้ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

การเสี่ยงทายพระโค
ผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโค พระโคกินหญ้าและเหล้า ซึ่งผลเสี่ยงทายกล่าวว่า

พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ขณะที่นักวิชาการด้านน้ำ วิเคราะห์ว่า สำหรับแนวโน้มสถานการณ์น้ำปีนี้ฝนดี แต่อาจตกน้อยกว่าปี 2565 แม้ในพื้นที่ชลประทานจะไม่แล้งมาก เพราะยังมีน้ำต้นทุนในเขื่อน แต่ก็มีแนวโน้มฝนอาจทิ้งช่วงในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม อาจทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทานขาดแคลนน้ำ ขณะที่แนวโน้มหลังจากปี 2566 อาจแล้งยาวไปอีก 2-3 ปี ข้างหน้า

ปริมาณแหล่งน้ำทั่วประเทศ ณ วันที่ 17 พ.ค.66 ในช่วง ฤดูแล้ง 2565/2566

แหล่งน้ำทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำใช้การ 20,435 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 35 แบ่งเป็น

แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 16,351 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ34

ขนาดกลาง 369 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 2,340 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 46

และขนาดเล็ก 139,903 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 1,745 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 34

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ใน 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ปริมาณน้ำใช้การ 5,849 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 32

ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ย. ถึงปัจจุบัน)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 16,282 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 34 มีแผนการจัดสรรน้ำ 15,701 ล้าน ลบ.ม.

ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 1,839 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 12

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนการจัดสรรน้ำ 5,499 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 822 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 15

สภาพอากาศวันนี้

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง บางพื้่นที่มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

แต่โดยภาพรวมสภาพอากาศ วันพืชมงคล 17 พฤษภาคมนี้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก จะยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ช่วงวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ อาจจะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นฝนจะทิ้งช่วง ปลายมิถุนายน ถึงกรกฎาคม พอเข้าสู่สิงหาคมฝนจะตกมากขึ้น แต่ปริมาณฝนสะสมอาจไม่มากเท่าปี 2565 เพราะปีนี้เข้าสู่ปรากฎการณ์เอลนีโญ หรือน้ำน้อย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active