ดีเดย์ 1 ก.พ.65 ฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี

ไฟเซอร์ 3 ล้านโดส ถึงไทย 26 ม.ค. นี้ เริ่มฉีดเด็กอายุ 5-11 ปี กลุ่มโรคเรื้อรังก่อน ขณะที่กลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปีฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไปแล้ว 71%

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี มีแผนเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป โดยกระทรวงสาธารณสุขนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กกลุ่มนี้ล็อตแรกมาถึงประเทศไทยวันที่ 26 ม.ค.2565 จำนวน 3 ล้านโดส จาก 10 ล้านโดสที่สั่งจองไว้ในเบื้องต้น 

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน)

ที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนให้กลับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-17 ปี ในช่วงปลายปี 2564 จำนวนเป้าหมาย 4.5 ล้านคน เพื่อต้อนรับการเปิดเรียน on site ซึ่งฉีดเข็ม 1 ไปแล้วกว่า 3,392.279 คน คิดเป็น 75.4% และ ฉีดเข็มที่ 2 สะสม 3,267,050 คน คิดเป็น 72.6% (21 ม.ค. 2565) 

ส่วน กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี นั้น พบว่า มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าฉีดทั้งหมด  11.6 ล้านโดส แบ่งเป็น 

  • แอสตราเซเนกา 8 ล้านโดส 
  • ไฟเซอร์ 3.6 ล้านโดส 

โดยวัคซีนไฟเซอร์ จะฉีดให้กับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ที่มี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และนักเรียนระดับ ป.5-6 เข็ม 1 จำนวน 1 ล้านคนโดยใช้ สูตรไฟเซอร์ – ไฟเซอร์ (ฝาส้ม) จำนวน 1 ล้านโดส จากนั้นจะมีการสุ่มตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรับรองรุ่นการผลิต ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ก็ทราบผล และจะกระจายไปฉีดเด็ก เริ่มที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็กก่อนเป็นแห่งแรก เพื่อเดินหน้าฉีดให้กับเด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งถือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อน

ทั้งนี้ ในเด็กอายุ 5-11 ปี จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ในขนาด 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่(จาก 30 mcg เป็น 10 mcg) เพื่อลดอาการข้างเคียงในเด็กได้ ทำนองเดียวกันวัคซีนโมเดอร์นาที่มีขนาดผู้ใหญ่ ให้ถึง 100 mcg เมื่อให้ในเด็กจะต้องลดลงเป็นครึ่งหรือ 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่ซึ่งกำลังรอผลการศึกษาจากทั่วโลก 

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS