เลือกตั้ง อบต. ครึ่งเช้าภาพรวมเรียบร้อยดี ใช้สิทธิได้ถึง 5 โมงเย็น

กกต. เผย ครึ่งเช้าภาพรวมเรียบร้อยดี เปิดตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 27.6 ล้านคนทั่วประเทศ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. กว่า 12,000 คน ใน อบต. 5,300 แห่ง

วันนี้ (28 พ.ย. 2564) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รายงานสถานการณ์การเปิดหน่วยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 62,972 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ภาพรวมในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 24 พ.ย. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 27,617,988 คน โดยจำแนกเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศชาย 13,431,528 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง จำนวน 14,186,460 คน ในขณะที่จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 12,264 คน และผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 123,236 คน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งของตนได้ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนง เลือกผู้แทนท้องถิ่นที่ดี มีความสามารถ เข้าไปพัฒนาชุมชนของตนเอง สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง และข้อมูลของผู้ลงสมัครรรับเลือกตั้งได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote และเว็บไซต์ www.ect.go.th

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้