หลายจังหวัด ตั้ง “ศูนย์ร่วมต้านโควิด-19 ด้วยสมุนไพรไทย” หวังแบ่งเบาภาระระบบสาธารณสุข

ธรรมธุรกิจ เปิดรับสมัครไรเดอร์ ส่งสมุนไพร 7 นางฟ้าฟรีในเขต กทม.และปริมณฑล ด้าน ผอ.สถาบันแพทย์แผนไทย ชี้ในวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นฟูสมุนไพรและแพทย์แผนไทยย้ำวิกฤตโรคระบาดต้องใช้”สหวิชาชีพ”

สถานการณ์โควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงแตะ 2 หมื่นคน และยาฟาวิพิราเวียร์ที่ค่อนข้างจำกัด ขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวต้องเข้ารักษาตัวที่บ้านตามระบบ Home Isolation ทำให้สมุนไพรเข้ามามีบทบาทสำคัญ สำหรับช่วยเหลือประคับประคองอาการของผู้ป่วยโควิด-19 หนึ่งในนั้น คือ สูตรสมุนไพร 7 นางฟ้า ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่กำลังกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค 

1-ภาคเหนือ โดยเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จ.เชียงใหม่ และ จ.กำแพงเพชร ต้มยา และออกไปสอนชาวบ้านให้พึ่งตนเอง

2-ภาคอีสาน  เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำโขง  ต้มสมุนไพรให้กับ ผู้กักตัว เช่น ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ จ.อุดรธานี จ.สุรินทร์ , จ.บุรีรัมย์ เร่งปลูกสมุนไพรในครัวเรือน ต้มยา-สุมยากันในครัวเรือนในชุมชน จ.มหาสารคาม-ต้มยาสุมยา

3-ภาคตะวันออก มีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก มี ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.ชลบุรี ใช้พื้นที่ของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นศูนย์พักคอย ใช้สูตรสมุนไพรทั้งต้มทั้งสูดดม นอกจากนี้ยังมี จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา รวมถึง เกาะล้าน จ.ชลบุรี ที่เตรียมจะเปิดศูนย์ร่วมต้านโควิด-19 ด้วยสมุนไพร ในช่วงสัปดาห์หน้า

4-ภาคใต้ มี ศูนย์ร่วมต้านโควิด-19 ด้วยสมุนไพรไทย ที่แรกใน อ.จะนะ จ.สงขลา, เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล แม้จะยังไม่ตั้งศูนย์ฯ แต่ที่นี่ เริ่มใช้สมุนไพรดูแล กลุ่มเสี่ยงสูง และชาวเล 5 หมู่บ้าน คือ (ปาดั๊ก ตูโป๊ะ สิเข่ง อุเสน ปาไตไดยา) ซึ่งเวลานี้ มีผู้ติดเชื้อยืนยัน 40-50 คน จากชาวเล ทั้งหมด 1,200 คน

5-ภาคกลาง เช่น บ้านหมออาทิตย์ ข้างกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี รวมถึง กทม. ที่มี เครือข่ายธรรมธุรกิจ เป็นกำลังหลักในการแจกจ่ายยาสมุนไพร 7 นางฟ้า และ ชุมชนโป่งเกตุ จ.สระบุรี

องค์ประกอบของ ศูนย์ร่วมต้านโควิด19 ด้วยสมุนไพรไทย จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

ซึ่งล่าสุด ศูนย์ร่วมต้านโควิด-19 ด้วยสมุนไพร ที่ชุมชนโป่งเกตุ จ.สระบุรี มีความร่วมมือจาก บ้าน วัด โรงเรียน และ คกช.จังหวัดสระบุรี ร่วมกันยกระดับโมเดลสมุนไพรต้านโควิด ปรับที่ดินของสำนักสงฆ์ในชุมชน ปลูกสมุนไพรเตรียมแบ่งปันให้กับชุมชนใกล้เคียง โดยเริ่มสร้างฐานสมุนไพร 4 พอ เพื่อต่อสู้กับโรคระบาด และหวังเป็นกลไกชุมชนที่ช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรด่านหน้า ในระบบสาธารณสุข

ขณะที่ กทม. และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ) ก็จะมี เครือข่ายธรรมธุรกิจ เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยส่งน้ำสมุนไพรสูตร 7 นางฟ้าให้ฟรีถึงบ้าน โดยคนที่สนใจสามารถแสกน QR Code ด้านล่างเพื่อรับน้ำสมุนไพรฟรี โดยหลังผู้ป่วยลงทะเบียนแล้วก็จะมีน้ำสมุนไพรฟรี ส่งถึงบ้าน ใครที่ต้องการร่วมบุญขี่จักรยาน หรือจักรยานยนต์ สามารถแสกน QR Code ที่ขึ้นไว้ และไปรับสมุนไพรตามจุดตั้งเตาใกล้บ้านของไรเดอร์ได้ เพื่อส่งมอบสมุนไพรให้กับผู้ป่วย

สมุนไพร 7 นางฟ้า เป็นตำรับสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถบรรเทาโรคห่าตำปอด ซึ่งเป็นลักษณะไข้โบราณ ซึ่ง นพ.จักราวุธ เผือกคง ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ยืนยัน เป็นสูตรที่ใช้บรรเทาอาการได้ แต่ต้องใช้อย่างถูกวิธี ร่วมกับ การรักษาแผนปัจจุบัน ซึ่งสมุนไพรไทยมีหลากหลาย ในวิกฤตครั้งนี้จึงเป็นโอกาส ที่จะพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ทันสมัย และทันต่อโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น

นพ.จักราวุธ ย้ำว่า หลักการสำคัญของการรักษาโรคโควิด-19 ต้องใช้ศาสตร์การแพทย์หลากหลาย ประกอบกับข้อจำกัดทั้งเรื่องยาแผนปัจจุบัน และบุคลากรในระบบสาธารณสุข ทำให้การรักษาต้องมาในรูปแบบของ “ทีมสหวิชาชีพ” จะรักษาด้วยศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่งไม่ได้ แต่ต้องผสมผสานเพื่อช่วยประคับประคองอาการ โดยเฉพาะคนที่ต้องรักษาตัวเองที่บ้าน และพัฒนาไปให้ไกลถึงขั้นการป้องกันตัวเองก่อนที่จะป่วย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามหลักการแพทย์  

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น