บุกศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ โวย ฉวยโอกาสช่วงโควิด-19 ดำเนินการทำเหมือง

ชาวบ้านและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองแร่ บุกศาลากลางจังหวัด ยื่นหนังสือบุกร้องผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ หลังอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นิ่ง หนังสือร้องเรียนขอยกเลิกประทานบัตรฯ ไม่คืบหน้า 

6 ส.ค. 2564 – นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองแร่ พร้อมชาวบ้าน ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ยกเลิกประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้วของบริษัทเอกชน ตามคำขอที่ 2/2563 ของบริษัท แทนซิลิก้า จำกัด และคำขอที่ 3/2563 ของบริษัท แซนด์ไมนิ่ง จำกัด ที่มีการติดประกาศจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อีกทั้งทวงถามความคืบหน้าการยื่นหนังสือร้องเรียนคัดค้านและขอให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า 

โดยประกาศขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัทแซนด์ไมนิ่งจำกัด และ บริษัทแทนซิลิกา จำกัด ออกประกาศโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค ที่ผ่านมา  การขอทำประทานบัตรทำเหมืองครั้งนี้เกิดขึ้นเงียบๆ ตั้งแต่ปี 2563 อยู่ในช่วงที่มีการะบาดของโควิด-19 อย่างหนักในหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย ชาวบ้านจึงมองว่าการกระทำเช่นนี้ เป็นการฉกฉวยผลประโยชน์ในสภาวะวิกฤติ เร่งดำเนินการออกประกาศจากกรมอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้วในพื้นที่ 2 แปลง

ขณะที่ตัวแทนชาวบ้าน ได้อธิบายถึงปัญหาและผลกระที่จะเกิดขึ้น ต่อผู้ว่าฯ พร้อมแจ้งความประสงค์ว่า ชาวบ้านขอให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาตัวเอง พร้อมขอให้ผู้ว่าฯ พิจารณาย้ายเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด

สำหรับหนังสือที่ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการระบุข้อเรียกร้อง 3 ข้อ

  • ขอให้ยกเลิกคำขอประทานบัตรที่ 1/2561 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวคลังแก้ว คำขอประทานบัตรที่ 2/2563 ของ บริษัท แทน ซิลิก้า จำกัด ในพื้นที่ ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
  • ขอคัดค้านและให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ คำขอประทานบัตรที่ 2/2563 ของบริษัทแทนซิลิกาจำกัด ในพื้นที่ ตำบลเหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
  • ขอให้มีคำสั่งย้ายนายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีพฤติการณ์ในการจงใจละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน กีดกันประชาชนผู้ได้รับผลกระทบออกจากกระบวนการมีส่วนร่วม และอาศัยช่วงเวลาวิกฤตสถานการณ์โควิด เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ โดยไม่ดำเนินการกำกับ ดูแล การขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว ในพื้นที่จังหวัดกาสินธุ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

พร้อมทั้งระบุว่า หน่วยงานรัฐไม่ควรเดินหน้าโครงการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ซึ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนในช่วงเวลาอันวิกฤตของประเทศ

ด้าน ผู้ว่าฯ หลังได้รับหนังสือและรับฟังชาวบ้านชี้แจงปัญหาในพื้นที่ ระบุว่า จะสั่งให้มีการตรวจสอบใหม่ทั้งหมด ไม่เฉพาะหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเท่านั้น แต่จะตรวจสอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบการยื่นคำขอทำเหมืองแร่ทรายแก้วทั้ง 2 พื้นที่ และจะให้ผู้ประกอบการทุกพื้นที่เข้ามาคุย เพื่อถามความประสงค์ว่าจะยืนยันดำเนินการต่อหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ยังได้เน้นย้ำอีกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่สีแดง กำชับหน่วยงานรัฐไม่ให้มีการประชุม การติดประกาศทำประชามติใด ๆ ไม่สามารถทำได้ และผิดกฎหมาย

ชาวบ้าน เผย ยื่นอุตสากรรมจังหวัดแล้วเงียบ จึงตัดสินใจบุกพบผู้ว่าฯ

ก่อนหน้านี้ (23 ก.ค 2564) หลังชาวบ้านทราบข่าวการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทรายแก้วในพื้นที่ ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมือง และชาวบ้าน ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ก็เร่งดำเนินการ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านและขอให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่แก้ว ทั้ง 2 แปลง ต่อนายวศิน อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมยื่นคำขาดขอให้ดำเนินการยกเลิกภายใน 7 วัน และหากไม่ดำเนินการตามที่ชาวบ้านยื่นหนังสือ จะกลับมาอีกครั้งพร้อมประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งสองตำบล 

กระทั่งผ่านมา 15 วัน การยกเลิกประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องขอประทานบัตรทำเหมืองแร่แก้ว และคำขอประทานบัตรที่ 2/2563 ของบริษัท แทน ซิลิก้า จำกัด และคำขอประทานบัตรที่ 3/2563 ของบริษัท แซนด์ไมนิ่ง จำกัดยังไม่มีความคืบหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนิน จึงนำมาสู่การยื่นหนังสือวันนี้อีกครั้ง 

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ