เช็กแผนผลิต-นำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ หลังเหลือสำรองใช้อีก 8 วัน

องค์การเภสัชฯ ระบุเตรียมนำเข้า 43.1 ล้านเม็ด ส.ค. 64 ตั้งเป้าผลิตเอง 23 ล้านเม็ด ก.ย.นี้และอีก 40 ล้านเม็ดในเดือน ต.ค.ยืนยันยาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 2 หมื่นคนต่อวัน “รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ออกมาเตือนว่าปัญหาใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ “ยาฟาวิพิราเวียร์” อาจขาดแคลน จากจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น และรัฐมีนโยบายให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาอย่างรวดเร็ว เท่ากับว่าจะต้องใช้ยานี้วันละ 1 ล้านเม็ด 

ข้อมูลจาก “กองบริหารการสาธารณสุข” สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุ จำนวนยาฟาวิพิราเวียร์ ที่มี ณ วันที่ 28 ก.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6,821,276 เม็ด ขณะที่แนวโน้มปริมาณการใช้ยาต่อวันเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อ ล่าสุด อยู่ที่ วันละ  626,385 เม็ด จึงมียาฟาวิพิราเวียร์ เหลือใช้ได้อีกประมาณ 8.5 วัน

“รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์” นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้าประเทศไทย จะขาดยาฟาวิพิราเวียร์ ที่ใช้เป็นยาต้านโควิด-19 อยู่ในขณะนี้อย่างแน่นอน ทางแก้ไขคือ รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการให้โรงงานผลิตยาของเอกชนที่มีมาตรฐานสูงระดับเดียวกันเข้ามาผลิตยาเพิ่มเติม

ขณะที่ “ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข” ประธานชมรมเภสัชชนบท เสนอว่าควรเร่งผลิตยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับผู้ป่วยใน กทม.และปริมณฑล เป็นกรณีเร่งด่วนเฉพาะให้โรงงานผลิตยาในไทยที่มีศักยภาพ ช่วยผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ให้องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้มียากระจายสู่หน่วยบริการและประชาชนได้อย่างน้อยเดือนละ 30 ล้านเม็ด หรือประมาณ 1 ล้านเม็ดต่อวัน

ล่าสุด (2 ส.ค. 64)  “นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า หลังจากองค์การเภสัชฯ ได้วิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ ภายใต้ชื่อฟาเวียร์ ขนาด 200 มก. และได้ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (อย.) เมื่อ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการปรับแผนขยายการผลิตเพิ่มเพื่อลดการจัดหาจากต่างประเทศ โดยในเดือนสิงหาคม 2564 จะดำเนินการผลิตแบบบรรจุแผงจำนวน 2.5 ล้านเม็ด เดือนกันยายนจะผลิตยาได้ จำนวน 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้น ไปจะสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน

ด้าน “ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ” รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ด้านการผลิตยา) ระบุองค์การเภสัชกรรม มีแผนการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ที่โรงงานทั้ง 2 แห่ง โดยผลิตได้แล้วในโรงงานที่ถนนพระรามที่ 6 และโรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมเองที่คลอง 10 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คาดว่าจะเปิดสายการผลิตที่ 5 ในเดือนกันยายนนี้ มีศักยภาพสามารถผลิตยาได้ถึง 2,000 ล้านเม็ดต่อปี หรือเดือนละไม่น้อยกว่า 160 ล้านเม็ดต่อเดือนพร้อมนำมาปรับใช้สำหรับขยายกำลังการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ได้ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น

ในส่วนของการจัดหาจากต่างประเทศนั้นในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดหาเข้ามาแล้วจำนวน 13 ล้านเม็ด และในเดือนสิงหาคมจะเข้ามาเพิ่มอีก 43.1 ล้านเม็ด โดยเบื้องต้นวันที่ 5 ส.ค.นี้ จะทยอยนำเข้า 3 ล้านเม็ด และวันที่ 7 ส.ค. อีก 4 ล้านเม็ด ทยอยนำเข้าไปจนครบ 

นอกจากนี้ด้าน “นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี” เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  กล่าวว่า หากยาฟาวิพิราเวียร์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอีก สปสช.เตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อไว้จำนวนไม่เกิน 27 ล้านเม็ด ในวงเงิน 891 ล้านบาท โดยจะเพิ่มรายการในแผนการจัดหา เพื่อให้เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลราชวิถี จัดหาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนในปี 2564 และต่อเนื่องไปปี 2565

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS