“ผู้บริหาร สจล.” สละเงินเดือน ตั้งกองทุนช่วย นศ. ช่วงโควิด-19

ผู้บริหารสถาบันทุกระดับ พร้อมใจบริจาคเงินเดือนส่วนตัว 6 เดือน รวม 6 ล้านบาท เข้ากองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 มอบแล้วกว่า 5,000 ทุน

เพจเฟซบุ๊ก KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โพสต์ข้อความ ขอบคุณผู้บริหารสถาบันทุกระดับ ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเดือนส่วนตัว เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมจำนวนเงิน 6 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดโรคโควิด-19


ทั้งนี้ได้โพสต์ช่องทางขอรับ “ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปีการศึกษา 1/2564” ผ่านทาง 
https://scholarship.kmitl.ac.th/scholarships/60e2f3c07a217c2387237993 ระหว่างวันที่ 5 – 21 ก.ค. นี้ เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา 10,000 บาท ด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. นักศึกษาทุกชั้นปี GPA  ไม่ต่ำกว่า 2.00

 2. นักศึกษา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ติดเชื้อโควิด-19

 3. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักศึกษา ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

 4. นักศึกษาที่ทำงานพิเศษ หรืองานชั่วคราว ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

 5. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม