ติดเชื้อรายใหม่ เกิน 3 พัน ต่อเนื่อง 3 วันแล้ว

กทม. ยังครองแชมป์ผู้ติดเชื้อสูงสุด สวช. เผยยอดฉีดวัคซีน พบ กลุ่มผู้สูงอายุ / 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ยังได้รับวัคซีนน้อยกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไป

วันนี้ (21 มิ.ย.2564) ศบค.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,175 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่รวมกลุ่มผู้ติดเชื้อในเรือนจำมากถึง 3,035 คน ซึ่งนับเป็นวันที่สามแล้วที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกเรือนจำสูงเกินสามพัน โดย กทม. ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดจำนวน 624 คน รวมสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. จำนวน 60,164 คน

ด้านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เผยยอดฉีดวัคซีนประเทศไทย ณ วันที่ 20 มิ.ย. มีการจัดสรรวัคซีนแล้ว 8,500,000 โดส จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 7,587,178  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น เข็มแรก 5,486,092 โดส (8.3% ของประชากร) และเข็มสอง 2,101,086 โดส (3.2% ของประชากร)

ส่วนอัตราการฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.2564 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 194,465 โดส/วัน ประกอบด้วย วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 จำนวน 2,145,310 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 49,022 โดส ขณะที่วัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 3,340,782 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 2,052,064 โดส

ส่วนรายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน พบว่า 92.29% ไม่มีผลข้างเคียง, 7.71% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง แยกเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อ 1.85%, ปวดศีรษะ 1.38%, ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.99%, เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.01%, ไข้ 0.60%, คลื่นไส้ 0.41%, ท้องเสีย 0.27%, ผื่น 0.22%, ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.18%, อาเจียน 0.11% และอื่น ๆ 0.79%

เมื่อแยกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากที่สุด (เมื่อเทียบสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย) โดยแยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 734,925 โดส (103.2%) และเข็มที่ 2 จำนวน 643,690 โดส (90.4%) รองลงมาคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 1 จำนวน 548,981 โดส (28.9%) เข็มที่ 2 จำนวน 309,220 โดส (16.3%) ขณะที่กลุ่ม อสม. ได้รับวัคซีนเป็นลำดับที่สาม แยกเป็น เข็มที่ 1 253,507 โดส (25.4%) และเข็มที่ 2 จำนวน 131,770 โดส (13.2%)

ลำดับที่สี่คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 2,477,765 โดส (8.7%) และเข็มที่ 2 จำนวน 859,718 โดส (3%) ส่วน 2 กลุ่มที่มีนโยบายให้ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆ มาตั้งแต่ต้น กลายเป็น 2 กลุ่มสุดท้ายที่ได้รับวัคซีนน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 508,122 โดส (9.5%) และเข็มที่ 1 จำนวน 107,290 โดส (2.0%) และกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 963,192 โดส (7.7%) และเข็มที่ 2 จำนวน 49,398 โดส (0.4%)

ส่วนจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า กรุงเทพฯ มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 มากที่สุด (เมื่อเทียบสัดส่วนประชากร) 1,708,101 โดส (22.19%) ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 532,344 โดส (6.91%) ขณะที่ใน 71 จังหวัดที่เหลือพบว่า ภูเก็ตมีการฉีดวัคซีนเข็มทั้ง 2 เข็มมากที่สุด (เมื่อเทียบสัดส่วนประชากร) โดยในส่วนของเข็มที่ 1 ฉีดไปแล้ว 346,198 โดส (63.22%) และเข็มที่ 2  ฉีดไปแล้ว 209,650 โดส (38.29%)

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว