กลุ่มคราฟท์เบียร์ วอนรัฐยกเลิกคำสั่ง “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน”

ชี้รัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุด สั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สวนทางตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูง คลัสเตอร์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร ระบุได้รับผลกระทบมานาน ยังไร้การเยียวยา เสนอผ่อนปรนมาตรการ ชะลอบังคับใช้กฎหมาย เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์

วานนี้ (31 พ.ค.64) ตัวแทนสมาคมคราฟท์เบียร์ประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงรัฐบาล และ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคภายในร้าน

ตัวแทนสมาคมฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากคำสั่งห้ามนี้ โดยไม่มีการเยียวยาใด ๆ จากภาครัฐ และแม้จะมีการบังคับใช้มาตรการนี้มาถึง 45 วันแล้ว แต่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ทั้งยังมีคลัสเตอร์ใหม่ ๆ จากสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมาตลอด

ดังนั้นการสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน รวมไปถึงการสั่งให้ร้านอาหารปิดร้านตั้งแต่ 23.00 น. เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด และมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ 

มีผู้ประกอบการรายย่อย ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับคราฟท์เบียร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนไม่น้อยกว่า 300 ร้าน และมีผู้ได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ประมาณการมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทต่อเดือน โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งระบบธุรกิจ ตั้งแต่ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย บริษัทขนส่ง บริษัทที่ให้เช่าคลังสินค้า ร้านค้า พนักงานประจำ และพนักงานจ้างรายวัน ยังไม่รวมผู้ประกอบการร้านอาหารและผับบาร์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายหลายแสนราย ต่างได้รับความเสียหายรวมมูลค่ามหาศาล


จากผลกระทบดังกล่าว สมาคมคราฟท์เบียร์ประเทศไทย จึงเสนอแนวทางผ่อนปรนถึงภาครัฐ ดังนี้

  • ผ่อนปรนให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้ โดยมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้น ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

  • ชะลอการบังคับใช้กฎหมายห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ร้านค้าสามารถแนะนำและจำหน่ายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ โดยยังบังคับให้ผู้ขายต้องตรวจสอบอายุของผู้ซื้อสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • อนุญาตให้ผู้ประกอบรายย่อยชะลอการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งประกันสังคม และอนุญาตให้ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบ่งชำระภาษีสรรพสามิตและภาษีนำเข้าเป็นงวด ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

  • พิจารณาให้มีการระดมตรวจหาเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนในกลุ่มวิชาชีพผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์ เนื่องจากการออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปิดสถานบันเทิง จึงถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลต้องจัดการความเสี่ยงโดยเร่งด่วนเพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้อย่างสมควร

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ