องค์กรนักศึกษานิติฯ – รัฐศาสตร์ เรียกร้องศาลยึดหลักกฎหมายและความยุติธรรม

กระทรวงอุดมศึกษา แจ้ง คำบัญชา เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. ให้ มธ. – มหิดล ชี้แจงว่าจะสอบจรรยาบรรณ 8 อาจารย์ที่ขอยื่นประกันตัวนักศึกษาหรือไม่

หลายองค์กรนักศึกษาและศิษย์เก่า ออกแถลงการณ์กรณีศาลอาญามีคำสั่งเมื่อวานนี้ (29 เม.ย.2564) ไม่อนุญาตให้ประกันตัว พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และแกนนำราษฎรรวม 7 คนในทุกคดี โดยแถลงการณ์เรียกร้องให้ศาลตระหนักถึงจุดยืนบนหลักกฎหมายและความยุติธรรม และเรียกร้องให้ศาลใช้อำนาจประกอบดุลพินิจเพื่อความชอบด้วยกฎหมายวิธีการพิจารณาคดี และคงไว้ซึ่งความยุติธรรมขององค์กรตุลาการอย่างแท้จริง

และเห็นว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาคดีอาญาซึ่งยังมิได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิดพึงได้รับ แม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ พร้อมยกนโยบายของประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันที่ได้วางหลักไว้อย่างชัดเจนว่า ศาลต้อง “ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นทุกขั้นตอน” “ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจำเลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล” เพื่อนำไปสู่การสร้าง “ดุลยภาพแห่งสิทธิ”

ภาพ : iLaw

โดยองค์กรที่ออกแถลงการณ์มีทั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมทั้งกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง)

อว.แจ้งคำบัญชา รมว.ให้ มธ.-มหิดล แจง สอบจรรยาบรรณ 8 อาจารย์ที่ยื่นประกันตัวนักศึกษาหรือไม่

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งหนังสือลงวันที่ 29 เม.ย. 2564 แจ้งคำบัญชาจาก เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการฯ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ชี้แจงว่าจะสอบจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 คน หรือไม่

โดยหนังสือดังกล่าว อ้างถึงศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 ถึงรัฐมนตรีว่าการฯ ขอทราบแนวทางการแก้ไขและบทลงโทษจากกรณีที่ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษา 3 คนที่ตกเป็นจำเลยในข้อหากระทำผิดกฎหมายใน มาตรา 112 และมาตรา 116 แห่งประมวลกฏหมายอาญา ซึ่ง ศปปส. เห็นว่าการกระทำของอาจารย์ทั้ง 8 คน ไม่อยู่ในครรลองคลองธรรม และจรรยาบรรณของครูบาอาจารย์ จากการปกป้องนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจาบจ้วง ก้าวล่วงสถาบัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว