หมอยง เตือน ไม่อยากได้ยินชื่อ “สายพันธุ์ไทย”

แนะรัฐควบคุมค่าตรวจให้เหมาะสม​ทั้งประเทศ​ โรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มอัตราการตรวจ​ ดูแลผู้ที่ตรวจผลเป็นบวกทั้งหมด​ พร้อมจัดสรรผู้ที่มีอาการมากเข้ารักษาในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ​ “โควิด-19 ระบาดในประเทศไทยแพร่กระจายและติดต่อได้ง่าย”

ดังที่ได้เคยเรียนมาแล้ว สายพันธุ์อังกฤษแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่า ตัวอย่างที่เห็นชัดก็ในประเทศอังกฤษ ในเดือนธันวาคม ทำให้ระบบการแพทย์ของอังกฤษแทบล้มเหลว สายพันธุ์เดิมสมมติว่าต้องรับเชื้อ 100 ตัว จึงจะติดและเกิดโรคได้ สายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์อังกฤษ การรับเชื้ออาจจะเหลือแค่ 50 ตัว ก็สามารถติดและเกิดโรคได้

สายพันธุ์นี้เกาะติดกับเซลล์ของเราได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิมจึงแพร่กระจายได้ง่ายอย่างที่เห็น มาตรการที่ใช้ในการป้องกันต้องมากกว่าสายพันธุ์เดิม การระบาดในวงจรแรกจะอยู่ในสถานบันเทิงและจะอยู่ในตัวเมืองใหญ่ การแพร่กระจายจะออกนอกตัวเมืองใหญ่ไปยังตัวเมืองต่างจังหวัดในวงจรต่อ ๆ ไป และจากต่างจังหวัดในตัวเมืองก็จะเริ่มออกสู่อำเภอ ตำบล และจะลงสู่หมู่บ้าน

เราเห็นตัวอย่างได้จากหลายประเทศ เริ่มจากเมืองใหญ่ก่อน การหยุดการเคลื่อนที่ของประชาชนเป็นหนึ่งในวิธีของการหยุดการแพร่กระจาย ช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนที่ของประชาชนมากที่สุด การควบคุมต่อไปนี้ จะต้องใช้วิธีการที่มากขึ้นจึงจะควบคุมโรคได้

การตรวจผู้สงสัยจะต้องตรวจเชิงรุก ทุกรายที่ตรวจให้ผลบวกจะต้องเข้าสู่โรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel ที่กำหนด ผู้ป่วยที่มีอาการมากเท่านั้นจึงจะรับการรักษาไว้ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลทุกแห่ง ควรเพิ่มอัตราการตรวจให้เพิ่มขึ้นและทางฝ่ายรัฐจะต้องเป็นผู้ดูแลผู้ที่ตรวจให้ผลบวกทั้งหมดและจัดสรรผู้ที่มีอาการมากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ถ้าให้โรงพยาบาลที่ตรวจพบเป็นผู้จัดการผู้ป่วยเองเพราะเมื่อจัดการไม่ได้ก็จะงดการตรวจหรือจำกัดการตรวจ ฝ่ายรัฐควรควบคุมค่าตรวจให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมในมาตรฐานเดียวทั้งประเทศและให้ห้องปฏิบัติการ ทุกคนช่วยกันตรวจให้มากที่สุดเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากประชากรให้ได้มากที่สุด

ความสามารถในการตรวจของประเทศไทยสูงมาก แต่ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยหาที่ตรวจได้ยากเพราะบางโรงพยาบาลจะจำกัดจำนวนการตรวจแต่ละวันหรืองดการตรวจว่าน้ำยาหมด ตัวอย่างที่เราเห็นคือประเทศอินเดีย ที่ขณะนี้ยากเกินกว่าที่จะควบคุมโรคนี้ได้ เมื่อเกิดการระบาดมากก็จะเกิดเชื้อที่กลายพันธุ์เพิ่มขึ้น ในอินเดียมีเชื้อกลายพันธุ์ที่เรียกว่า Double Mutations สายพันธุ์อินเดีย ที่ทำให้ติดได้ง่ายขึ้นและมีแนวโน้มที่จะลดประสิทธิภาพของวัคซีน เป็นสายพันธุ์ที่จะท้าทายความสามารถของมนุษย์ ประเทศอินเดียอยู่ไม่ไกลจากเรา และทำนองเดียวกันถ้าเรามีผู้ป่วยหรือระบาดจำนวนมากก็จะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสได้

เราไม่อยากได้ยินชื่อไวรัส สายพันธุ์ประเทศไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุทิ้งท้าย

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS