ผู้ว่าฯ กทม. ย้ำ กลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องเข้าระบบ BKK COVID-19

ด้าน บขส. เผย ประชาชนส่วนใหญ่งดเดินทางกลับกรุงเทพฯ เหตุโควิดระบาดรอบใหม่ เตรียมความพร้อมรับประชาชนกว่า 3.2 หมื่นคน

วันนี้ (15 เม.ย. 2564) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเดินทางกลับเข้ามาใน กทม.โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ให้ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านระบบคัดกรอง BKK COVID- 19 ที่ เว็บไซด์ BKK COVID 19 ซึ่งเป็นระบบที่ กทม. จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน

  1. การสแกน QR CODE จากนั้น กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ
  2. กรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้า กทม. หรือผ่านไปจังหวัดอื่น ในกรณีเดินทางเข้า กทม. ต้องระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง  

ทั้งนี้ หากระบบแจ้งว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ขอแนะนำให้สังเกตตัวเองอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดเพื่อสอบสวนอาการ รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ไป SWAB ตามจุดนัดหมายที่สะดวกทันที หากผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อจะทำการรักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บขส. เผย ประชาชนส่วนใหญ่งดเดินทางกลับกรุงเทพฯ เหตุโควิดระบาดรอบใหม่

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชนเดินทางกลับเข้า กทม. หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ว่า เดิม บขส. คาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารใช้บริการในเที่ยวกลับ เฉลี่ยวันละ 90,000 คน แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ขณะนี้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่งดเดินทาง และอยู่บ้าน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเดินทางในเที่ยวขากลับลดลง และเป็นการทยอยการเดินทางกลับเข้า กทม. โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) ในเที่ยวกลับ จำนวน 2,958 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 32,059 คน ส่วนเที่ยวไป ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) จำนวน 2,512 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 27,749 คน

ทั้งนี้ บขส. ได้กำชับให้นายสถานีเดินรถ บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น โดยให้ตรวจเช็กความพร้อมของพนักงานและรถโดยสาร อย่างละเอียดก่อนออกเดินทาง และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือ แพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งหากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

เพื่ออำนวยความสะดวกและระบายผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่งฯ ในช่วงการเดินทางกลับเข้า กทม. บขส. ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสาร ขสมก. มารับผู้โดยสารจากบริเวณพื้นที่ขาเข้า ไปส่งยังจุดต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, พระราม 2 , อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฯลฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน