ทวงสัญญานโยบายรัฐสวัสดิการ 2 ปี ไม่คืบหน้า

กลุ่มวีแฟร์ ยื่นหนังสือถึง 6 พรรคการเมือง รัฐบาลและฝ่ายค้าน ทวงถามความคืบหน้านโยบายรัฐสวัสดิการ หลังผ่านมา 2 ปี ไม่คืบหน้า

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 กลุ่ม เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม หรือ We Fair จัดกิจกรรม WE FAIR ON TOUR เดินทางยื่นหนังสือทวงสัญญานโยบายรัฐสวัสดิการ ถึงพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล 3 พรรค คือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย เพื่อแสดงจุดยืนและติดตามทวงถามนโยบายด้านสวัสดิการสังคมที่ได้หาเสียงไว้ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าหลังเครือข่ายเคยยื่นชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ต่อพรรคการเมืองทุกพรรค ในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562

ประกอบด้วย 1) เงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า 2) การเรียนฟรีถึงมหาวิทยาลัย 3) การยกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพ 4) การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและที่ดิน 5) ประกันสังคมคนทำงานถ้วนหน้า 6) ค่าจ้างปรับตามอายุการทำงาน ลาคลอด 180 วัน 7) บำนาญประชาชน 8) พัฒนาเบี้ยความพิการ และ 9) การปฏิรูประบบภาษี

นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย We Fair ระบุว่า 2 ปีที่ผ่านมา พรรคร่วมรัฐบาล ยังขาดความมุ่งมั่นในผลักดันนโยบายรัฐสวัสดิการ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ที่เหมือนเป็นสัญญาประชาคมที่เคยให้ไว้ต่อประชาชน

“นโยบายแก้ปัญหาที่ผ่านมายังเน้นสวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์ การพิสูจน์ความยากจน ทั้งจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังไม่ทั่วถึงถ้วนหน้า ทั้งที่สวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรเข้าถึงเสมอกัน ”

เขายังระบุอีกว่า แม้ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา จะมีโครงการเยียวยาหลายโครงการออกมา แต่เป็นเพียงโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้น ไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาว อีกทั้งเป็นสวัสดิการรูปสงเคราะห์และระบบอภิชน ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ และสภาวะจิตใจของประชาชน จึงมีข้อเสนอต่อรัฐเพียงประการเดียว คือ การสร้างรัฐสวัสดิการตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ รวมทั้งชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการเงินถ้วนหน้า จากครรภ์มันดาถึงเชิงตะกอน โดยมีข้อเสนอ คือ เรื่องของการสร้างสวัสดิการจากกรอบงบประมาณรายได้ประจำปี 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท โดยจัดลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขวิกฤตความเหลื่อมล้ำและตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพประเทศซึ่งทำให้เกิดเงินหมุนเวียน การจัดสรรงบประมาณสวัสดิการสังคมกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า การประกันสังคมคนทำงานถ้วนหน้า เงินบำนาญผู้สูงอายุถ้วนหน้า และเงินรายได้พื้นฐานคนพิการถ้วนหน้า รวมถึงการปฏิรูประบบภาษีและงบประมาณ

ซึ่งนอกจาก 3 พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลแล้ว เมื่อวันที่ 22 – 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง 3 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน เกี่ยวกับการทวงถามสัญญานโยบายรัฐสวัสดิการเช่นกัน นั่นคือพรรคประชาชาติ พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล

โดย WE FAIR มองว่าการทวงสัญญาเช่นนี้ จะเป็นขั้นตอน และวิธีที่สำคัญในการสร้างระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ไม่ใช่สวัสดิการระบบสงเคราะห์ และระบบอภิสิทธิ์ชนอย่างที่ผ่านมา รวมทั้งจะเป็นการสร้างแนวทางรัฐสวัสดิการให้ลงหลักปักฐานในสังคมไทยยิ่งขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ