GISTDA เผยภาพดาวเทียม ฝุ่น PM 2.5 ยังปกคลุมภาคเหนือหนาแน่น

หนักสุด แม่ฮ่องสอน ขณะ เชียงราย พบจุดความร้อนน้อยที่สุด แต่ค่าฝุ่นพุ่งเป็นอันดับสอง ส่วน เชียงใหม่ พบค่าฝุ่นเกิน 100 มคก./ลบ.ม. ทุกสถานีตรวจวัด

11 มี.ค. 2564 – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่น ๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ

และยังคงกระจุกตัวในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบค่าคุณภาพอากาศที่ระดับ 245 มคก./ลบ.ม. รองลงมาคือ จ.เชียงราย 182 มคก./ลบ.ม. และ จ.เชียงใหม่  134 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)

สอดคล้องกับข้อมูลของ กรมควบคุมมลพิษ ที่รายงานเมื่อเวลา 09.00 น. พบค่าฝุ่นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ  PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานมากถึง 19 สถานี จากทั้งหมด 25 สถานีตรวจวัด โดยในจำนวนนี้มีมากถึง 7 สถานีที่พบค่าฝุ่นในระดับเกิน 100 มคก./ลบ.ม. ได้แก่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 245 มคก./ลบ.ม., ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 182 มคก./ลบ.ม., ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 134 มคก./ลบ.ม., ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 114 มคก./ลบ.ม., ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 110 มคก./ลบ.ม.,  รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 110 มคก./ลบ.ม., ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 110 มคก./ลบ.ม. ต.บางกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 104 มคก./ลบ.ม.

ขณะที่เพจ Smoke Watch เผยข้อมูลจุดความร้อน 9 จังหวัดภาคเหนือ จากภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ VIIRS ประจำวันที่่ 10 มี.ค. 2564 พบจุดความร้อนมากที่สุดได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน 190 จุด รองลงมาคือ จ.ตาก 175 จุด, จ.เชียงใหม่ 169 จุด, ลำปาง 65 จุด, ลำพูน 51 จุด, พะเยา 42 จุด, แพร่ 34 จุด, น่าน 27 จุด และเชียงรายพบน้อยที่สุด 7 จุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว