สตม. ปฏิเสธ ไม่ได้ออกเอกสารแจ้งเวียนเพิกถอนวีซ่า คนต่างชาติร่วมประท้วงในไทย

แจง เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่กฎหมายรับรอง แต่ขอให้ระวังการระบาดโควิด-19

วันนี้ (10 มี.ค. 2564) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏว่า สตม. จะเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติ หากพบว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการประท้วงในประเทศไทยนั้น

โดยชี้แจงว่า การแสดงออกเป็นสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในบางจังหวัดได้มีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบสถานการณ์ ห้ามการชุมนุม หรือห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อต่อไปยังคนจำนวนมาก

สตม. ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลควบคุมตรวจสอบการเข้า – ออก ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร ขอยืนยันว่าไม่มีการออกเอกสารแจ้งเวียนการเพิกถอนดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการสื่อสารหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และป้องกันการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมในห้วงสถานการณ์โควิด-19 สตม. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ระมัดระวังและตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ กระแสข่าวการยกเลิกวีซ่าดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่อีเมลของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ที่ส่งถึงบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ แจ้งเตือนอาจถูกยกเลิกวีซ่าและติดแบล็กลิสต์ หากพบว่าเข้าร่วมชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งการชุมนุมที่หน้าสหประชาติ ถนนราชดำเนินใน สถานฑูต และสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่มา AIT

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว