ไขข้อสงสัยทำไมต้องใช้จิตอาสาทำแนวกันไฟ กรณี”น้องเบอรี่” เสียชีวิตขณะอาสาทำแนวกันไฟ

ครอบครัวเผาร่าง”น้องเบอรี่” อาสาทำแนวกันไฟแล้ว แม่ระบุน้องแข็งแรงไม่เคยมีโรคประจำตัว แพทย์ขอชิ้นเนื้อปอดหัวใจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปี ณ บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ หย่อมบ้านแม่แฮน้อย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ต่อมาเวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ฯ เป็นกรณีพิเศษ พร้อม ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ จัดอาหารว่างและน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 200 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร่วมงานดังกล่าว

เพจ WEVO สื่ออาสา รายงานว่า น้องเบอรี่ เสียชีวิตหลังจากที่อาสาไปช่วยทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ร่วมกับชุมชน  โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ระบุว่า น้องเบอรี่เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย

The Active สอบถามเพิ่มเติมกับ อารีย์ การมั่งมี แม่ของผู้เสียชีวิต เธอบอกว่า น้องเบอรี่เป็นคนร่างกายสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน แต่มาเสียชีวิตกะทันหัน ทางครอบครัวรู้สึกเสียใจมาก แต่ไม่ติดใจสาเหตุการตาย ซึ่งทางทีมแพทย์ได้ขอชิ้นเนื้อหัวใจและปอดไปตรวจสอบเพิ่มเติม ทางครอบครัวจึงอนุญาต เพื่อเป็นแนวทางการศึกษากรณีอื่น ๆ และเห็นว่าเป็นการทำเพื่อน้องในวาระสุดท้าย

สำหรับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควันเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ นางอารีย์บอกว่า ชุมชนของตัวเองอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่ไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยว จึงไม่มีปัญหาการเผา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันเช่นกัน ทางชุมชนจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ทุกปีชุมชนจะร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อป้องกันไฟป่าที่ลามมาจากที่อื่น ซึ่งการทำแนวกันไฟช่วยลดความรุนแรงได้

ก่อนหน้านี้ The Active เคยลงพื้นที่ชุมชนที่อาศัยในเขตป่า เช่น บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ร่วมสังเกตวิถีชีวิตในช่วงฤดูไฟป่า และเห็นว่า ป่าชุมชนหรือป่าอนุรักษ์ที่ชาวบ้านยังคงพึ่งพาหาของป่าสร้างรายได้ พวกเขาจะช่วยกันทำแนวกันไฟทุกปี โดยไม่มีค่าจ้าง ทุกคนในหมู่บ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะเป็นอาสาที่ลงแรงและเงินบริจาคเพื่อให้การทำแนวกันไฟสำเร็จ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาเพื่ออนุรักษ์ป่าป้องกันไฟป่าหน้าแล้ง

นอกจากนี้ชุมชนยังมีอาสาที่คอยลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า ทำงานแทนเจ้าหน้าที่ที่มีกำลังคนจำกัด เข้าถึงพื้นที่ลำบาก เป็นกำลังสำคัญในการดับไฟป่าแม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนหรือไม่มีค่าจ้าง ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ทำแนวกันไฟ และดับไฟ ก็เป็นวัสดุที่ทำขึ้นเองง่ายๆภายในป่า ขณะที่ปีนี้นโยบายของรัฐบาลยังสนับสนุนให้ทุกชนชนทำแนวกันไฟ และนำใบไม้ที่ได้มาอัดแท่งส่งขายให้กับโรงงาน ตามนโยบายชิงเก็บไม่ชิงเผา ส่วนพื้นที่ที่ทำไม่ได้ยังคงให้จัดการด้วยไฟ แต่ค้องควบคุมและดูความเหมาะสมตามสภาพอากาศเป็นหลักโดย อ.แม่แจ่ม เป็นพื้นที่นำร่องในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน


Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส