ไทย ประสาน อาเซียน ขอประเทศลุ่มน้ำโขงควบคุมการเผา

หลังแนวโน้มจุดความร้อนในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น กระทบภาคเหนือของไทย ขณะ อ.แม่สาย วันนี้ (23 มี.ค.) ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดวันแรก หลังแดงต่อเนื่อง 22 วัน

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ประสานอาเซียน ขอประเทศลุ่มน้ำโขงควบคุมการเผา หลังแนวโน้มของสถานการณ์จุดความร้อนในภูมิภาคแม่โขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลดาวเทียมพบว่า ในบรรดา 5 ประเทศของภูมิภาคแม่น้ำโขง เมียนมา มีจุดความร้อนสะสมสูงสุด คือ ตั้งแต่ 1-20 มี.ค. 2564 มีจุดความร้อนสะสมมากกว่า 2 แสนจุด

ภาพ : asmc.asean.org

โดยให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะหน่วยงานประสานหลัก ดำเนินการจัดทำรายงานไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านแบบฟอร์มของ ASEAN SOP เพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดการเผาในที่โล่ง และเร่งการดับไฟ และเน้นย้ำประเทศในภูมิภาคแม่โขงให้ร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งอย่างเข้มงวดเพื่อลดจุดความร้อนในภูมิภาค

รวมถึงกำลังดำเนินการเพื่อจัดส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเน้นย้ำในการขอความร่วมมืองประเทศเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ในการลดหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคแม่โขงโดยเร็ว ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 รวมถึงจังหวัดชายแดนเร่งประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงควบคุมการเผาเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน

ขณะที่เว็บไซต์ Air4Thai รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศภาคเหนือเช้าวันนี้ (23 มี.ค. 2564) เมื่อเวลา 07.00 น. แม้โดยภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดี แต่ยังพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วัดได้ 128 มคก./ลบ.ม. , ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดได้ 90 มคก./ลบ.ม. และ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดได้ 51 มคก./ลบม.

ภาพ : Air4Thai

ทั้งนี้ พื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตกอยู่ในระดับสีแดง หรือมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกิน 90 มคก./ลบ.ม. ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันนานถึง 22 วัน โดยวันนี้ (23 มี.ค. 2564) เป็นวันแรกที่เพิ่งจะลดระดับความรุนแรงมาอยู่ในระดับสีส้ม แต่ก็ยังวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้สูงถึง 90 มคก./ลบ.ม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว