“ชาวบ้านจะนะ” ยื่นฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนออกเอกสารสิทธิ “นิคมฯ จะนะ” ทับที่ชาวบ้าน

วันนี้ (5 ก.พ. 2564) ชาวบ้านจาก อ.จะนะ จ.สงขลา 5 คน พร้อมทนายความ จากเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ได้เดินทางไปศาลปกครองสงขลา เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาจะนะ ที่ออกคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน

กรณีนี้ สืบเนื่องมาจากการที่บริษัท ทีพีไอฯ ได้ยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินซึ่งถือเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ก เพื่อเป็นพื้นที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา โดยในขั้นตอนการเดินสำรวจเพื่อรังวัดสอบเขตที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวซ้อนทับกับที่ทำกินที่ชาวบ้านครอบครองอยู่จำนวนหลายราย และมีชาวบ้านอย่างน้อย 5 ราย ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว

โดยชาวบ้านให้เหตุผลว่าตนได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาโดยตลอด บางรายถือครองต่อจากปู่มาสู่บิดาแล้วมาสู่ตน บางรายถือครองตกทอดจากผู้ครอบครองเดิมด้วยการซื้อขาย และแต่ละแปลงได้ถือครองมาก่อนปีหลายสิบปี ขณะที่ผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก รวมทั้งบริษัท ทีพีไอฯ ไม่เคยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ขอรังวัดนั้นแต่อย่างใด แต่เจ้าพนักงานที่ดินกลับวินิจฉัยให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่บริษัท ทีพีไอฯ 

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ที่ดินตาม น.ส.3 ก เลขที่ 437 ทับที่ดินของชาวบ้าน 3 ราย ที่ดินตาม น.ส.3 ก เลขที่ 438 ทับที่ดินของชาวบ้าน 5 ราย และที่ดินตาม น.ส.3 ก เลขที่ 439 ทับที่ดินของชาวบ้าน 2 ราย รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่

ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่า การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินให้แก่บริษัท ทีพีไอฯ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว