คนจันทบุรี ประกาศยกระดับค้านเหมืองทองคำ จัดตั้ง “สมาพันธ์”

ตั้ง “สมาพันธ์คนจันท์ต้านเหมืองทอง” ยกระดับการคัดค้านเหมืองทองคำในพื้นที่ จ.จันทบุรี เตรียมพร้อมต่อสู้ระยะยาว

เมื่อวันที่ (4 ก.พ. 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาสังคม ในจังหวัดจันทบุรี ประกาศร่วมกันจัดตั้ง “สมาพันธ์คนจันท์ต้านเหมืองทอง” เพื่อยกระดับการคัดค้านเหมืองทองคำในพื้นที่ เตรียมความพร้อมต่อสู้ระยะยาว

ธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ The Active ว่า เหตุผลที่จัดตั้งสมาพันธ์ฯ เพราะการต่อสู้ในอดีตเป็นแบบชาวบ้านและยังมีลักษณะต่างคนต่างเดิน ขณะที่สถานการณ์ก็ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาต่อสู้ที่ยาวนาน ก็เลยมีความเห็นว่าควรจะมีองค์กรถาวร จึงจัดตั้งสมาพันธ์ขึ้น องค์ประกอบมีคณะกรรมการประมาณ 15 คน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เป้าหมายหลัก คือ การคัดค้านเหมืองทองในพื้นที่ จ.จันทบุรี ยังมีเป้าหมายในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

แต่เนื่องจากองค์ประกอบมีทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ประชาชน เอกชน และประชาสังคม ดังนั้น ในบางส่วนของสมาพันธ์ฯ อาจจะมาในนามตัวบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ขณะที่เครือข่ายเดิมที่มี 44 องค์กรก็ยังคงอยู่ โดยสมาพันธ์เป็นเหมือนร่มใหญ่ในการดูแลประสานความร่วมมือในภาคใหญ่ในเชิงนโยบาย

ส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ มีความพยายามปล่อยข่าวในพื้นที่ว่า มีแกนนำบางคนเงียบหายไปเพราะรับเงินจากบริษัทเหมืองแล้ว แต่ก็ไม่ทำให้คนในพื้นที่หวั่นไหว ทุกคนยังคงคัดค้านเพราะมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สูงถึง 6 หมื่นล้านบาทต่อปีที่อาจจะหายไปจากการทำเหมืองทองคำ แลกกับค่าภาคหลวงปีละ 5 พันล้าน

“มูลค่าสินค้าเกษตรอยู่ที่ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี และได้ทุกปี แต่ถ้าทำเหมืองทองคำ ปีหนึ่งอาจจะได้ค่าภาคหลวงปีละ 5 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่คุ้มเลย แล้วยังต้องอพยพคนออกนอกพื้นที่ ก็จะเกิดปัญหาบุกรุกที่ทำกินใหม่ สร้างปัญหาเรื้อรังต่อไปอีก อยากให้นายกรัฐมนตรีทบทวนนโยบายนี้ เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้ลูกหลาน”

ทั้งนี้ บริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มคิงสเกท แคปปิตอล ออสเตรเลีย ซึ่งกำลังมีข้อพิพาทกับรัฐบาลไทย ในกรณีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2559 สั่งระงับการอนุญาตให้สำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส ในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดพิจิตร-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2559 โดยคดีนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่กลุ่มคิงสเกทฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลไทย

โดย บริษัท ริชภูมิฯ ได้ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ ในพื้นที่ ต.พวา ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรีตามคำขอที่ 8/2549 กับ 9/2549 เนื้อที่ 14,650-0-0 ไร่ รวมพื้นที่ 14,650 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 22 หมู่บ้าน และโดยเฉพาะผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรซึ่งรายได้หลักที่สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับ จ.จันทบุรี

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว