“สมุทรสาคร” ยังมียอดติดโควิด-19 สะสมสูงสุด

เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุม อ.บ้านแพ้ว และ อ.กระทุ่มแบน เหตุ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่กระจุกอยู่กลางเมือง

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ (2 ก.พ.) มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 836 คน แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 819 คน ติดเชื้อจากต่างประเทศ 17 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดแตะสองหมื่นคนวันแรก โดยอยู่ที่ 20,454 คน และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คน รวมเสียชีวิตสะสม 79 คน

ทั้งนี้ จ.สมุทรสาคร ยังคงมีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในช่วงการระบาดระลอกใหม่ (วันที่ 18 ธ.ค. 2563 – 2 ก.พ. 2564) โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 11,969 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ทั้งประเทศ 15,511 คน

ส่วนผลการตรวจเชิงรุกเข้มข้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปได้ว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนงานข้ามชาติในโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ยังไม่สามารถแยกหรือควบคุม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและครอบครัวคนงานที่ติดเชื้อได้อย่างเด็ดขาด โดยส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตตามปกติ ทำให้ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อต่อไป

ในส่วนของมาตรการที่จะดำเนินการหลังจากนี้ พื้นที่ อ.บ้านแพ้ว และ อ.กระทุ่มแบน จะเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมพื้นที่ แต่ก็จะยังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโรค และการสุ่มตรวจเชิงรุกเป็นระยะ รวมทั้งผ่อนคลายบางมาตรการในเขต อ.เมือง เช่น ให้รับประทานอาหารในร้านได้

ส่วนในโรงงานที่ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งยังไม่สามารถแยกและควบคุมผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้อย่างเด็ดขาด ก็จะยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น โดยแบ่งเป็น กรณีแรก สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงาน 500 คนขึ้นไป ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเป็นโรงงานที่มีหอพักภายในโรงงาน ก็จะแยกผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาลสนาม ส่วนคนงานที่ไม่ติดเชื้อก็จะให้พักและทำงานอยู่ภายในโรงงาน ห้ามออกนอกพื้นที่โรงงานเป็นเวลา 28 วัน

กรณีที่สอง สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงาน 500 คนขึ้นไปที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่ไม่มีหอพักภายในโรงงาน ผู้ติดเชื้อก็จะถูกแยกไปโรงพยาบาลสนามเช่นเดียวกัน ส่วนคนงานที่ไม่ติดเชื้อจะมีการควบคุมการให้เดินทางเฉพาะที่พักกับโรงงาน และห้ามออกนอกพื้นที่ เป็นเวลา 28 วัน

กรณีที่สาม สำหรับโรงงานขนาดเล็กที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อย ให้เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดและสุ่มตรวจเชิงรุกเป็นระยะ ทั้งนี้ หากโรงงานใดไม่ให้ความร่วมมือตามมาตรการเหล่านี้ จะถูกสั่งปิดทันที

ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการตามกรณีแรกและกรณีที่สอง เฟสแรกจะเริ่มที่โรงงานขนาดใหญ่ 7 แห่ง หลังพบว่า ทั้ง 7 โรงงานนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 คน ขณะที่ยอดรวมสะสมผู้ติดเชื้อของทั้งจังหวัดมีกว่า 11,000 คน (คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ติดเชื้อใน จ.สมุทรสาคร) โดยทั้ง 7 โรงงานมีแรงงานประมาณ 40,000 คน

หลังจากสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ก็จะยังคงให้มีการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง กำหนดมาตรการ D – M – H -T – T ในโรงงานและสถานประกอบการ ปรับปรุงที่พักอาศัยของคนงานให้ได้มาตรฐาน กำหนดพื้นที่แยกสังเกตอาการ (HRC) รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active