ชลบุรี ประกาศ “บางละมุง” พื้นที่สีแดง

รวมแหล่งท่องเที่ยว “พัทยา” งดจัดงานปีใหม่ทุกชนิด ยกเว้นออนไลน์ ส่วน “บางแสน” พื้นที่สีส้ม จัดปีใหม่ได้ แต่ต้องจำกัดคนเข้าร่วม

วันนี้ (30 ธ.ค. 2563) ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ออกประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  จ.ชลบุรี ดังนี้

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ อ.บางละมุง (รวมพัทยา) โดยมาตรการสำหรับพื้นที่ ได้แก่ ให้เร่งรัดตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก แยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามขีดความสามารถ เยียวยา และดูแลความเป็นอยู่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง ห้ามแรงงานข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด

ควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะ จัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง ใช้มาตรการ Work Form Home ให้สถานศึกษาปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโรค และสามารถทำการประมงได้ แต่ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อก่อนออกเรือ รวมทั้งงดกิจกรรมฉลองปีใหม่ทุกชนิด ยกเว้นการจัดกิจกรรมทางออนไลน์

2. พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ได้แก่ อ.เมืองชลบุรี โดยมาตรการสำหรับพื้นที่ ได้แก่ ให้เร่งรัดตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น ปิดหรือจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง ห้ามแรงงานข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด จัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง ใช้มาตรการ Work Form Home ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการสอนหรือปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์

หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโรค เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานข้ามชาติที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งงดกิจกรรมฉลองปีใหม่ที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคุ้นเคยได้ หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ได้แก่ ไม่มี

4. พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ได้แก่ อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา อ.พานทอง อ.บ้านบึง อ.พนัสนิคม อ.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง อ.เกาะจันทร์ และ อ.เกาะสีชัง โดยมาตรการสำหรับพื้นที่ ได้แก่ ตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค ปิด หรือจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการความเสี่ยง ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก

หากจำเป็นต้องดำเนินการให้ปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และกำกับดูแลตามมาตรการที่กำหนดไว้ ส่วนกิจกรรมฉลองปีใหม่สามารถจัดได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า เฉพาะวันนี้ (30 ธ.ค.) มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 108 คน หลังจากเมื่อวานยังมีจำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 36 คน ทำให้รวมสะสมจำนวนผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ทั้งหมด 144 ราย

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว