สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน ห่วงทำถนนกระทบต้นยางนา 100 ปี

กรมทางหลวงยืนยันไม่ตัดต้นยางนา บนถนน 317 จันทบุรี-สระแก้ว แต่ชาวบ้านยังห่วงกระบวนการบดอัดดิน-ลาดยางกระทบรากต้นไม้

วันนี้ (24 ธ.ค. 2563) สมนึก (ไม่ประสงค์ระบุนามสกุล) สมาชิกสมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน จ.จันทบุรี ระบุความกังวลของชาวบ้านนักอนุรักษ์ต้นไม้ กรณีกรมทางหลวงมีโครงการขยายถนนหมายเลข 317 จันทบุรี-สระแก้ว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยได้ตัดต้นไม้ที่ขวางถนนเพื่อจัดการพื้นที่ แต่เมื่อมาถึงบริเวณที่มีต้นยางนาอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านจึงได้เรียกร้องให้อนุรักษ์เอาไว้โดยกรมทางหลวงยืนยันว่าจะไม่ตัดต้นไม้และทำทางเบี่ยงแทน

เขาระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีแนวคิดล้อมย้ายต้นยางนาไปปลูกไว้ที่อื่น เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร แต่เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ได้ประเมินแล้วว่าหากล้อมย้ายมีโอกาสที่ต้นไม้จะตาย 80% จึงคิดว่าไม่สมควร และเห็นด้วยกับวิธีการปรับถนนของกรมทางหลวง แต่พบว่าระหว่างที่ดำเนินงาน มีการปรับถนน บดอัดดินประชิดโคนต้นไม้ จึงเป็นกังวลว่าจะกระทบกับรากต้นไม้และทำให้ต้นไม้ตายได้

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ขึ้นไปตัดกิ่งแห้ง และติดตั้งอุปกรณ์รองรับกิ่งแห้ง เพื่อไม่ให้หักและหล่นลงมาสร้างความเสียหายด้านล่าง และต้องการให้ทั้งต้นไม้และคนปลอดภัย ตามที่ตกลงไว้กับกรมทางหลวง แต่เมื่อกรมทางหลวงเริ่มดำเนินการจริง พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ป้องกันการกระทบกระเทือนต่อต้นไม้เท่าที่ควร วันนี้อาจจะไม่เห็นความเสียหาย แต่หากรากเสื่อมโทรมแล้วต้นไม้อาจจะตายได้ในอนาคต

ชาวบ้านประเมินว่า ต้นยางนาต้นนี้มีอายุกว่า 100 ปี มีเส้นรอบวงโคนต้น 6.20 เมตร สูง 50 เมตร หากจะทำถนนโดยไม่กระทบต่อต้นยางนา จะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรจากรองโคนต้น สำหรับลาดยางหรือปรับพื้นที่ถนน เพื่อไม่ให้กระทบกับรากของต้นไม้

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้