ชมรมอาสาพลังสูงวัย ปลุกพลังกาย-ใจ ให้สูงวัยไม่สูญแรง

ชวนผู้สูงวัยร่วมกิจกรรมอาสา ‘ชมรมอาสาพลังสูง(วัย)’ เชื่อ ผู้สูงอายุยังต้องการพื้นที่เหมาะสม ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม

ชมรมอาสาพลังสูง(วัย) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ชวนเหล่าคนสูงวัยใจอาสา มาทำกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม คือ อาสาสมัครประดิษฐ์สิ่งของใช้เอง หรือบริจาคให้กับผู้ที่ต้องการ  ได้แก่ ประดิษฐ์ตุ๊กตาแมงมุมน้อยจับคู่สี ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล ถักยางยืดเปลี่ยนชีวิต อุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ และ เย็บถุงมือกันดึงสายน้ำเกลือ อุปกรณ์ป้องกันมือผู้ป่วยจากการดึงสายน้ำเกลือ ที่ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า

ธวัชชัย แสงธรรมชัย หัวหน้าโครงการชมรมอาสาพลังสูง(วัย) กล่าวว่า โครงการนี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างพื้นที่ ให้คนสูงวัยได้ใช้พลังของตัวเอง ในทางอาสา ในทางที่เป็นประโยชน์ พบเจอเพื่อนฝูงวัยเดียวกันที่ชอบในการทำอาสา เพราะเชื่อว่าพวกเขายังสามารถสร้างประโยชน์ส่งต่อให้กับคนในสังคมได้ นอกเหนือไปจากคนสูงวัยซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการแล้ว เรายังอยากสื่อสารไปยังสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนสูงวัย ที่อาจเคยถูกมองว่าเมื่อแก่แล้วก็ต้องอยู่บ้านเฉย ๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วผู้สูงวัยยังสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ สามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้คนกับคนรอบข้างและสังคมได้ รวมไปจนถึงการออกมาทำกิจกรรมอาสาต่าง ๆ

กิจกรรมอาสาสมัครที่เลือกมาในโครงการนี้ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงวัยสามารถทำได้ ได้เคลื่อนไหวร่างกาย โดยไม่ต้องออกแรงหนัก ๆ เกิดความสุขใจได้สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น ได้รับรู้ถึงคุณค่าที่ตัวเองมีต่อเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้การได้มาพบปะคนในวัยเดียวกันที่เข้าใจกัน ได้เชื่อมสัมพันธ์กัน ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

เมธี ธรรมวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้นำกิจกรรมยางยืดเปลี่ยนชีวิต ระบุว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักไม่ค่อยออกกำลังกาย แต่ถ้าชวนมาทำกิจกรรม ชวนมาพบปะเจอเพื่อนรุ่นเดียวกัน จะได้รับความร่วมมือมากกว่า และเมื่อชวนประดิษฐ์อุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็จะภูมิใจในตนเอง สุขภาพใจก็ดี เมื่อเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้เองก็ได้ออกกำลังกาย ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง หรือหากสามารถทำยางยืดได้เพิ่มมากกว่า 1 อัน ก็จะสามารถนำไปมอบให้กับผู้อื่นได้ ช่วยผู้อื่นด้วยอีกต่อหนึ่ง

ยางยืดถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ ช่วยเสริมสร้างสุขพลานามัย 1 ชิ้นใช้เวลาทำเพียง 40 นาทีโดยเฉลี่ย ผู้สูงอายุได้ฝึกสมาธิระหว่างทำ และเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากทุกคนสามารถทำได้ แล้วก็สามารถเอาไปใช้ออกกำลังกายได้ตลอดเวลา ไม่ยากเกินไป ทั้งยังได้ความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น ที่ได้นำยางยืดเหล่านี้ไปมอบให้

ด้าน อิสรี สุภาวกุล ผู้ร่วมกิจกรรม วัย 74 ปี ระบุว่า ตนชอบทำกิจกรรมและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยมองว่าเป็นการออกกำลังกายและใจ ป้องกันการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น ความจำเสื่อม ซึมเศร้า โดยมองว่าปัจจุบันมีกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

สำหรับหมอนหลอดสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลวัดพระบาทน้ำพุ ยางยืดเปลี่ยนชีวิตจะนำไปส่งต่อให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ และถุงมือกันดึงสายน้ำเกลือ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลตากสิน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมอาสาพลังสูง(วัย) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 19 ธ.ค. 2563 และวันที่ 9, 16 ม.ค. 2564  ที่ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่านการแอดไลน์ @oldlunteer

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้