เตรียมชุมนุมใหญ่ 2 ต.ค. นี้ ค้านแก้ผังเมืองจะนะ

ตัวแทน “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” ประกาศปักหลักนอนค้างที่ศาลากลาง จ.สงขลา ชี้ มติเปลี่ยนสีผังเมืองสะท้อนกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ถูกจำกัด

เครือข่ายคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา เตรียมจัดชุมนุมใหญ่วันศุกร์นี้ (2 ต.ค. 2563) บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลามีมติเมื่อวานนี้ (28 ก.ย.) ให้เปลี่ยนสีผังเมืองจะนะ จากสีเขียวพื้นที่เกษตรกรรม เป็นสีม่วงพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

‘กิตติภพ สุทธิสว่าง’ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งปักหลักค้างคืนประท้วงมติดังกล่าวบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ กล่าวว่า ผลการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองรวมฯ สะท้อนให้เห็นว่ามีความพยายามผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะอย่างเต็มที่ โดยไม่สนใจวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ชุมชนใช้ประโยชน์อยู่เลย และตั้งใจที่จะทำให้ชาวจะนะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง

“สะท้อนให้เห็นว่าประเทศนี้เวลาจะทำอะไร ศูนย์กลางอำนาจเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ กลไกการมีส่วนร่วม แม้แต่การใช้สิทธิขั้นพื้นฐานก็โดนจำกัดไปหมด”

เขายังกล่าวอีกว่า หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความมั่นใจว่าวิถีการทำเกษตรและประมงที่ดำเนินมาจะช่วยให้อยู่รอดไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไร แต่หากมีการเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่มั่นใจว่าหลังจากนี้จะรักษาวิถีชีวิตต่อไปได้อย่างไร

นอกจากนี้ การเปลี่ยนสีผังเมืองรวมสงขลาไม่ได้มีผลกระทบแค่ ต.นาทับ ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ เท่านั้น แต่ยังกระทบพื้นที่อื่นด้วย เช่น น้ำเสียที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ต.เก้าเส้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ทิ้งน้ำเสียจาก ต.เทพา ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านนอกจากพื้นที่ 3 ตำบลเป้าหมาย ก็เริ่มมีความกังวลผลกระทบที่เกิดจากโครงการด้วยเช่นกัน

“ตอนนี้หลายกลุ่มเริ่มจะมาแสดงตัวว่าคิดอย่างไรกับโครงการ ผู้นำศาสนา กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ นักศึกษา ก็จะเข้ามา เพราะเขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องคนจะนะ พี่น้องจาก 3 จังหวัดก็มา มีหลายกลุ่มมาเยี่ยมและปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะเอายังไงกันต่อไป”

ทั้งนี้ นายกิตติภพ จะปักหลักพักค้างที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาไปจนถึงวันศุกร์นี้ ที่จะมีการชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยหลังจากนี้ ก็จะดูท่าทีของหน่วยงานว่าจะรับฟังข้อเรียกร้องของชาวบ้านหรือไม่

เปิดเนื้อหาจดหมายคัดค้านการเปลี่ยนสีผังเมืองรวมสงขลา

ช่วงบ่ายวานนี้ ชาวบ้าน อ.จะนะ กว่า 50 คน ได้เข้ายื่นหนังสือคัดด้านกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงเพื่ออุตสาหกรรมต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสงขลา แต่เนื่องจากไม่มีใครลงมารับ จึงขึ้นไปยื่นในที่ประชุมบนศาลากลางหลังใหม่ชั้นสอง และเกิดเหตุการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย แต่ในที่สุด ตัวแทนชาวบ้านก็สามารถเข้าไปยื่นจดหมายคัดค้านต่อประธานที่ประชุมได้

เนื้อหาจดหมายเรียกร้องให้ยุติกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน หรือให้เปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าวจากสีเขียวเป็นสีม่วง โดยการอ้างผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2563

พร้อมกันนี้ ให้ ศอ.บต. ประสานขับเคลื่อนมติของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนอีกทางหนึ่งนั้น

ชาวบ้านเคยมีความเห็นต่อเรื่องนี้ไปแล้วว่า ศอ.บต. และรัฐบาลไม่สามารถอ้างถึงเวทีเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2563 เพื่อนำไปดำเนินการใด ๆ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพราะเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรมและไม่เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2548 อันเห็นได้ชัดว่าเป็นเวทีที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เห็นต่าง และยังไม่มีความชัดเจนว่าเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเจตนาอะไร จนเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น การดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลาที่กำลังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 จึงถือเป็นการดำเนินการอันมิชอบ ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลบนฐานข้อมูลอันผิดพลาดที่ ศอ.บต. จัดทำขึ้น ทั้งยังผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

โดยเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลา ยุติกระบวนการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มทุนที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอจะนะตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active