ครช. ขอ ส.ส. – ส.ว. เห็นชอบญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เปิดให้มี ส.ส.ร. จากการเลือกตั้งของประชาชน ด้าน iLaw นัดพรุ่งนี้ (22 ก.ย.) เดินเท้ายื่นร่วมแสนรายชื่อ เสนอร่าง รธน.ฉบับประชาชน

วันนี้ (21 ก.ย. 2563) คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคารพเจตจำนงของประชาชน

โดยหนังสือที่ยื่นถึงประธานวุฒิสภาระบุว่า ในระบอบประชาธิปไตย ส.ว. ต้องเคารพเจตจำนงของประชาชน เมื่อประชาชนมีข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ว. ต้องออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบให้แก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ ส.ว. ลงคะแนนให้ความเห็นชอบนั้น ต้องเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดเนื้อหาให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ ส.ว. ออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลทั้งหมด และเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้างต้นผ่านวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแล้ว ส.ว. ต้องรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ออกแบบสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นสัญญาณว่าประชาชนจะได้เป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่ต้น

ส่วนข้อเรียกร้องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ส.ส. ต้องลงคะแนนเสียงในวาระที่หนึ่งรับหลักการเฉพาะร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่เปิดให้ ส.ส.ร. เข้ามาดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และแก้ไขมาตรา 270-272 เพื่อลดอำนาจ ส.ว.และมาตรา 279 เพื่อจำกัดอำนาจ คสช. รวมทั้งเรียกร้องให้ ส.ส. รับร่าง ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งหมดเท่านั้น และให้นำข้อเสนอของประชาชนจากเวทีระดมความเห็น ส.ส.ร. แบบไหนที่คนไทยต้องการ ไปพิจารณาด้วย

iLaw ประกาศยื่นแสนรายชื่อ เสนอร่าง รธน. ฉบับประชาชน

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมเดินเท้าในวันพรุ่งนี้ (22 ก.ย.) ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร จากสถานี MRT เตาปูน ไปรัฐสภา ถนนเกียกกาย เพื่อนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้เกือบแสนรายชื่อ พร้อมร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไปยื่นแก่ประธานรัฐสภา เพื่อให้ทันต่อกำหนดการที่รัฐสภามีวาระพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 23-24 ก.ย.

ทั้งนี้ ในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่สนามหลวง เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา iLaw ได้ตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อเป็นครั้งสุดท้าย โดยสามารถรวบรวมได้ถึง 17,818 รายชื่อ และทำให้เมื่อยุติการชุมนุม มีการรายงานจำนวนรายชื่อผู้สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ทั้งหมดเป็น 96,669 รายชื่อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active