นายกฯ ย้ำภารกิจใหญ่ ผลักดัน “รธน.ฉบับประชาชน” – เคาะสรุปประชามติก่อนปีใหม่

เผย “ภูมิธรรม” นัดถกสรุปแนวทางประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ 25 ธ.ค.นี้ ระบุผลรับฟังความเห็นครบ 4 ภาค ประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นตั้ง สสร. เชื่อมประเด็นปัญหาไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่

วันนี้ (10 ธ.ค.66) เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความระบุ ถึง “วันรัฐธรรมนูญ” ของประเทศไทยพร้อมระบุว่า รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีหน้าที่ทำให้รัฐธรรมนูญมาจากประชาชน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นภารกิจใหญ่ จะอาศัยเพียงพลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ แต่ทุก ๆ ภาคส่วนในสังคมจะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ การมี “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”

ขณะที่ ผู้สื่อข่าว Thai PBS รายงานว่า นิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ระบุว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั้ง 4 ภาคครบแล้ว ซึ่งพบว่า ได้รับคำตอบภาพรวมค่อนข้างดี ประชาชนอยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และอยากให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้น โดยแต่ละภาคเห็นว่าต่างมีปัญหาอยู่มากที่ ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้นแต่ละปัญหาหากจะกำหนดในรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการฯ ก็ต้องรวบรวมไว้ เพื่อส่งให้ สสร.ที่จะมีขึ้น

“การจัดทำในแต่ละภาค มีผู้เข้าร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นหลายกลุ่ม แบ่งกันไปทำในแต่ละพื้นที่ กระจายกันไปในแต่ละภาคในนามของรัฐบาล ช่วยกันทำไม่แบ่งพรรคการเมืองว่าพื้นที่ไหนพรรคอะไร ดังนั้นข้อมูลทั้งหลายจึงได้ครบแล้วจากภาคประชาชน แต่ที่สำคัญคือข้อมูลจากความเห็นจากสมาชิกรัฐสภา เพราะเป็นคนที่จะต้องลงคะแนนในรัฐธรรมนูญ การขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภา ขณะนี้จึงได้ทำจดหมายไปถึง วันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้ว พร้อมกับส่งคำถามไปให้รัฐสภา เพื่อให้รับทราบถึงเนื้อหาการทำประชามติ และต้องการรับฟังว่าสมาชิกรัฐสภา ต้องการทำประชามติก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ หรือไม่ ซึ่งส่วนนี้เป็นการทำก่อนที่จะทำประชามติครั้งที่ 1 เพราะในทางการเมืองต้องรับฟังความเห็นของวุฒิสภาเป็นสำคัญ ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ”

นิกร จำนง ปธ.คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ การทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

นิกร ระบุด้วยว่า ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดของตนจะประชุมเพื่อสรุปงาน เพราะถือว่าเสร็จภารกิจในห้วงนี้แล้ว ขณะที่ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติ แก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ ว่า จะหาข้อสรุปให้ได้ก่อนสิ้นปี

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ชุดของ วุฒิสาร ตันไชย ที่จะพิจารณาเรื่องประชามติเชิงกฎหมายได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายโดยเฉพาะว่าหากจะแก้ พ.ร.บ.ประชามติ โดยเฉพาะในมาตรา 13 ซึ่งเป็นประชามติสองชั้น จะแก้อย่างไรเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ตนจะพบและหารือกับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ และคณะทำงานของอนุกรรมการฯ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและศึกษาแนวทางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเขาเป็นประเทศที่ทำประชามติเป็นจำนวนมาก และใช้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะได้ดูว่าจะใช้งบฯ ลดลงได้หรือไม่ ทำเพื่อเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

ส่วนการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาในแนวทางใด นิกร บอกว่า แล้วแต่จะสรุปแต่สิ่งสำคัญคือรอขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภา ที่ต้องตอบในฐานะผู้ที่จะลงคะแนนในเรื่องนี้ด้วย ในขณะที่ สว. ต้องได้เสียง 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง ถ้าไม่ได้คือไม่ผ่าน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active