ค้าน นำเข้าขยะพลาสติก

เครือข่าย 65 องค์กร ขอ รมว.วราวุธ ยืนยันมติเดิม เลิกนำเข้าขยะพลาสติก ป้องกันการลักลอบ หลังโควต้าผ่อนผันหมดอายุ 30 ก.ย. นี้

วันนี้ (10 ก.ย. 2563) เครือข่ายภาคประชาสังคม 65 องค์กร เข้ายื่นหนังสือต่อ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ยืนยันมติเดิมของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อปี 2561 ที่กำหนดให้ประเทศไทยยกเลิกการนำเข้าขยะ หรือเศษพลาสติก และซากอิเล็กทรอนิกส์ 100% ภายในปี 2563 แต่มติเมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา กลับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปสำรวจว่า ผู้ประกอบการที่ยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าเท่าไร เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
สำหรับข้อเรียกร้องทั้ง 9 ข้อ สาระสำคัญ คือ ขอให้รัฐบาลทำตามเป้าหมายที่เคยประกาศไว้ตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก นำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570, การสำรวจความต้องการนำเข้า ควรอิงตามปริมาณที่เคยนำเข้าในอดีต และควรให้กรมศุลกากร กำกับควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพลาสติกบางประเภทในกลุ่ม PET เพราะในประเทศมีจำนวนมากจนล้นตลาด, อนุญาตเฉพาะการนำเข้าเม็ดพลาสติกใหม่ หรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ทันที และจะต้องใช้พลาสติกคัดแยกภายในประเทศเป็นวัตถุดิบร่วมในกระบวนการรีไซเคิล

นอกจากนี้ข้อมูลจากสมาคมซาเล้ง และร้านรับซื้อของเก่ายังพบว่า ขยะพลาสติกรีไซเคิลภายในประเทศ 1.6 ล้านตันต่อปี เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงให้รัฐบาลควรมีมาตรการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทำการตรวจสอบ เพิกถอนใบอนุญาตกับชิปปิ้งและผู้นำเข้าทันที กรณีวัตถุดิบนำเข้าสำแดงเท็จ
 
เครือข่ายฯ ระบุว่า การเรียกร้องให้ยืนยันตามมติเดิม ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบบริษัทนำเข้า หรือธุรกิจรีไซเคิลขยะ เพราะมติเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 ได้ผ่อนผันให้มีการนำเข้าเป็นระยะเวลา 3 ปี จนครบกำหนดโควต้า ในวันที่ 30 ก.ย. 2563  แต่ยังพบมีการลักลอบนำเข้าเกินโควต้า แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของมาตรการกำกับ การนำเข้าเศษพลาสติกด้วยการกำหนดโควตาของภาครัฐ และไม่เป็นธรรมกับบริษัทหรือซาเล้งภายในประเทศ

ขณะที่ตัวแทนกลุ่มซาเล้งฯ ยืนยันว่า ปัจจุบันสต็อกขยะพลาสติกรีไซเคิล มีเพียงพอ แต่ที่ต้องรอ เพราะยังมีขยะพลาสติกจากต่างประเทศคงค้างอยู่จำนวนมาก ซึ่งย้อนแย้งกับสิ่งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม บอกว่าไทยมีขยะพลาสติกที่ไม่ได้คุณภาพ

ก่อนหน้านี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและอิเล็คทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า เศษพลาสติกที่สามารถป้อนภาคอุตสาหกรรมที่มีภายในประเทศมีเพียง 3 ชนิด ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้ถึง 20 ชนิด รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และสถาบันพลาสติก ศึกษาข้อมูล ว่า มีโรงงานทั้งหมดกี่แห่งที่จำเป็นต้องนำเข้า และประเภทพลาสติกที่จำเป็นต้องนำเข้ามีกี่ชนิด และชนิดไหนบ้างที่มีอยู่แล้วภายในประเทศ เสนอนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไปในวันที่ 11 ก.ย. นี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน