กะเหรี่ยงแก่งกระจาน จี้ ทส. ทบทวนจัดที่ดินทำกิน

หลังอุทยานฯ ขีดเส้น 240 วัน รังวัดที่ดินรายบุคคล ไม่เป็นไปตามมติ ครม. ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 3 ส.ค. 2553

วันนี้ (27 ส.ค. 2563) ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เข้ายื่นหนังสือถึง พงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้พิจารณาข้อเรียกร้องในการจัดการที่ดินแบบแปลงสำหรับการทำไร่หมุนเวียนของชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิม 

ชาวบ้านส่วนหนึ่ง ยืนยันว่า ทุกคนที่มาในวันนี้ มีบรรพบุรุษอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน ดำรงชีวิตด้วยวิถีการทำไร่หมุนเวียน ผูกพันและร่วมรักษาป่าต้นน้ำมาโดยตลอด ก่อนจะมีประกาศพื้นที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้

“หลังอุทยานฯ ประกาศขีดเส้นเขตอุทยาน ก็เกิดการบังคับให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่า เช่น การเผาไล่รื้อบ้านเรือน และยุ้งฉางของชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน รวมถึงจับกุมดำเนินคดีในพื้นที่ไร่หมุนเวียน จนเกิดเป็นคดีความสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม”

อภิสิทธิ์ เจริญสุข | ชาวบ้านบางกลอย จ.เพชรบุรี

นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านยังระบุว่า ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือขอมีส่วนร่วมออกแบบพื้นที่ทำกินแบบแปลงรวม เพื่อทำไร่หมุนเวียน แต่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ระบุว่า จะต้องทำให้เป็นแปลงรายบุคคล และจะต้องขอดำเนินการรังวัดให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน มิฉะนั้นจะถือเป็นการสละสิทธิ์ในที่ดิน

แต่ชาวบ้านกลับเห็นว่า การจัดแปลงแยกจากกันไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรม และวิถีทางวัฒนธรรมไร่หมุนเวียนของชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ส.ค. 2553 เรื่องแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน