“นรนิติ” แถลงผลประชุมสภา มธ. ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง

เผยข้อสรุป 4 ข้อ ยันจุดยืนเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุน ปชต. อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยอมรับสิทธิเสรีภาพใต้กฎหมายและ รธน.

วันนี้ (13 ส.ค. 2563) ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกประชุมด่วน กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณี การเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เป็นผู้แถลงข้อสรุปจากการประชุมฯ ทั้ง 4 ข้อด้วยตนเอง คือ

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
  3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอรับไปดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป
  4. มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ได้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี

เมื่อถามถึงแนวทางและข้อห่วงกังวล ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ ระบุว่า ได้ให้คำแนะนำในที่ประชุมไปว่าสถาบันการศึกษาและนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัย จะต้องดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และมีความเป็นห่วง ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง โดยหวังว่ากระบวนการสันติวิธีจะดำเนินไปได้ภายในสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่า การขอใช้สถานที่หลังจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาด้วยความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยเน้นที่กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสำคัญ ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยที่จะรับไปดำเนินการ

Author

Alternative Text

The Active

กองบรรณาธิการ The Active