“ตราบใดที่ กทม. มองเห็นคนทุกกลุ่ม ทุกนโยบายจะแก้ปัญหาได้จริง”

“เรื่อง Smart ขอให้ความคิด Smart ก่อน การแก้ปัญหาจึงเกิดขึ้นได้ ตราบใดที่ มองเห็นคนทุกกลุ่ม ทุกนโยบายจะแก้ปัญหาได้จริง”

‘มานิตย์ อินทร์พิมพ์’ หรือ “ซาบะ” เครือข่าย Accessibility Is Freedom ในฐานะที่เรียกร้องประเด็นปัญหาเพื่อคนพิการมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี มองว่า เมืองทันสมัยคือเมืองที่โอบรับคนทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการ กลุ่มคนเปราะบาง

เขาทิ้งท้ายว่า ข้อเรียกร้องที่ไม่เคยถูกแก้ไขให้เท่าเทียมมาอย่างยาวนาน จุดสำคัญคือ แนวคิด หรือวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้มองคนเท่ากัน เป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็น เมืองทันสมัย พร้อมแนะนำเว็บไซต์ https://www.accessibilityisfreedom.org/ ที่รวบรวมฐานข้อมูลของความเป็นเมืองเท่าเทียมเอาไว้ให้ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปดูข้อมูลเพื่อต่อยอดแนวคิดการแก้ปัญหาร่วมกันได้

บางส่วนจากงาน “Bangkok Active Forum: ฟังเสียงกรุงเทพฯ” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “เมืองทันสมัย” ที่สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ โดยเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ และไทยพีบีเอส เพื่อออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งถึงมือผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active