ก่อน 14 ปี รัฐประหาร “19 กันยา”

จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? ก่อนครบรอบ 14 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549

ก่อนถึงวันนัดหมายชุมนุมใหญ่ ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ในวันที่ 19 ก.ย. นี้ ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้เนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวงจรการรัฐประหารของประเทศไทย หรือสัมพันธ์กับการรัฐประหาร 19 กันยายน เมื่อ 14 ปีที่แล้ว

The Active รวบรวมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ และเกี่ยวโยงกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายมิติ

รัฐประหาร 19 กันยา

15 กันยายน

เริ่มกันที่ วันที่ 15 ก.ย. โครงการเสวนา #ถ้าการเมืองดี ครั้งที่ 1 “เราจะคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์กันอย่างไร” จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ที่มีผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายจุดยืนทางการเมือง คือ ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มประชาชนไทย ผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล จากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม, รศ.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และ ศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ดำเนินรายการโดย เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

16 กันยายน

“ประตูไม่ปิดตาย การคุกคามเสรีภาพและความเป็นอารยะในสังคมไทย” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรได้แก่ อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และประธานกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ประจักษ์ ก้องกีรติ

“รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กับการเมืองไทยร่วมสมัย ผ่านมุมมองของคนสามรุ่น” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีทั้งนักวิชาการและนิสิตของคณะรัฐศาสตร์ร่วมเสวนา คือ ศ.สุรชาติ บำรุงสุข, ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ และ ญาณิศา วรารักษพงศ์ ดำเนินรายการโดย ผศ.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

17 กันยายน

“ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองและข้อเสนอต่อสังคม จัดโดยคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม คือ สมชาย หอมลออ อดีตผู้ต้องหาคดี 6 ตุลาคม 2519, ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข อดีตกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.), พิภพ ธงไชย แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.), สาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และณัฏฐา มหัทธนา อดีตแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง และร่วมสะท้อนมุมมองโดย ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และฐาปนีย์ เอียดศรีไชย

ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่ม “ศูนย์กลางประสานงานนักศึกษา อาชีวะ ประชาชนปกป้องสถาบันฯ (ศอปส.)” นัดหมายทำกิจกรรมที่หน้าอาคารไทยซัมมิทและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

“คดีแสงเดือน จากชั้นต้นยกฟ้อง อุทธรณ์ลงโทษ บรรทัดฐานกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ไหน?” จัดที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ผู้ร่วมเสวนา คือ สมชาย หอมลออ, น้ำแท้ มีบุญสล้าง, สมนึก ตุ้มสุภาพ, รศ.ประภาส ปิ่นตบแต่ง, จำนงค์ หนูพันธ์, สาทิตย์ วงศ์หนองเตย และประยงค์ ดอกลำใย ดำเนินรายการโดย ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

18 กันยายน

“ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม” จัดที่โรงแรมเอเชีย ถ.พญาไท โดยความร่วมมือของหลายองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งวัน เช่น เสวนา “ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย”, เสวนา “แต่…ยังมีช่องว่างที่ต้องการพัฒนา” และเวทีสาธารณะ “พันธกิจที่ต้องสานต่อ” พร้อมการแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ของผู้แทนพรรคการเมือง

19 – 20 กันยายน

วันที่ 19 – 20 ก.ย. “19 กันยา ทวงคืนอำนาจราษฎร” โดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดการชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

20 ก.ย. “ไทยภักดี ล่องใต้ พบปะสมาชิก นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี” จัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม, ปฏิยุทธ ทองประจง, หฤทัย ม่วงบุญศรี และวิชัย ล้ำสุทธิ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็นแกนนำกลุ่มไทยภักดี

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์