เยือนย่านจีน ถิ่นบางกอก | Street Art ตลาดน้อย

วิถีชีวิตของผู้คนย่าน "ตลาดน้อย" ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อายุกว่า 200 ปี บางส่วนยังถูกบันทึกไว้ผ่านภาพถ่าย . ชุมชนที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจแห่งนี้ ไม่เพียงมีแค่อาคารเก่าและย่านการค้าแบบดั้งเดิม แต่งานศิลป์สมัยใหม่ ก็ถูกวาดลวดลายเติมสีสันให้ย่านเก่าดึงดูดผู้คนรุ่นใหม่ให้มาแวะเวียน ทำความรู้จัก

Author

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์